2021-10-18 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021 - 42: Markkinoiden huolet inflaation ja kasvun hidastumisen osalta hälventyneet


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden nousu jatkui viime viikolla toista viikkoa. Seuraamillamme markkinoilla suurin nousu nähtiin Euroopassa (+2,59 %) mukaan lukien Suomessa (+2,50 %). Nousua oli myös kehittyvillä osakemarkkinoilla (+1,85 %), Aasiassa (+1.79 %) mukaan lukien Japanissa (+1,32 %), sekä Yhdysvalloissa (+1,56 %). Kokonaisuutena maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat euromääräisesti lähes 2 prosenttia (+1,89 %).

Myös korkomarkkinoilla tuottokehitys oli pääosin positiivista. Tuottokärjessä olivat kehittyvien markkinoiden paikallisvaluutan (+0,66 %) ja dollarimääräiset lainat (+0,55 %). Lisäksi selvään positiiviseen tuottoon viime viikolla ylsivät euroalueen valtionlainat (+0,31 %). Yrityslainapuolella kehitys oli epäyhtenäistä ja samalla kun alhaisemman luottoluokituksen lainat ylsivät positiiviseen tuottoon (+0,06 %), antoivat korkeamman luottoluokituksen yrityslainat negatiivisen tuoton (-0,03 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Osakkeet olivat viime viikolla nousussa Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Yhdysvalloissa positiivisen kehityksen ajurina mainittiin odotettua positiivisempien kolmannen kvartaalin tulosten ja talousdatan vaikutukset, jotka näyttivät helpottavan markkinoiden huolta kasvun jyrkästä hidastumisesta korkean inflaatioympäristön keskellä. Kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi alkoi Yhdysvalloissa positiivisesti. Perjantaina 80 % kolmannen vuosineljänneksen tuloksista raportoineista S&P 500 -indeksin yrityksistä ylitti FactSetin mukaan analyytikkojen tulosarviot. Tulokset kattavat perjantaihin mennessä 8 % S&P 500 -yrityksistä, ja monet varhaisista raporteista tulivat suurilta pankeilta.

Yhdysvaltojen talouskehityksen kannalta positiivisia uutisia tuli syyskuun vähittäiskauppalukujen muodossa, kun ne kasvoivat odotettua voimakkaammin. Yhdysvaltalaiset kuluttajat jatkoivat kulutustaan vakaalla tasolla huolimatta inflaatio-ongelmista ja koronaviruksen deltamuunnoksen leviämisestä. Perjantaina raportoitiin, että myynti vähittäiskaupoissa, ravintoloissa ja verkkokaupoissa kasvoi kausitasoitetusti 0,7 % edelliseen kuukauteen verrattuna. Syyskuuhun 2020 verrattuna myynti kasvoi 13,9 %. Energiakustannusten nousun ja maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriöiden keskellä Yhdysvaltojen viimeaikainen kuluttajahintojen nousu jatkui syyskuuhun ja inflaatio nousi hieman elokuun tasosta. Kuluttajahintaindeksi nousi syyskuussa 5,4 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan kuukauteen. Vaikka viimeaikaiset kuukausittaiset Yhdysvaltojen työllisyysraportit ovat olleet pettymyksiä, työttömyysetuuksia hakevien amerikkalaisten määrä on laskenut alimmalle tasolle sitten maaliskuun 2020. Uusien hakijoiden määrä laski alle 300 000 viimeisimmässä viikoittaisessa laskussa, mikä merkitsee toista peräkkäistä viikoittaista laskua.

Kansainvälinen valuuttarahasto leikkasi maailmanlaajuista talouskasvua koskevaa ennustettaan vuodelle 2021. Sen nykyinen 5,9 prosentin BKT:n kasvuennuste on n. 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin aikaisempi ennuste. Rahasto piti vuoden 2022 kasvuennusteensa ennallaan 4,9 prosentissa. Tämän vuoden tarkistetut näkymät johtuvat siitä, että toimitusketjuongelmat vaikeuttavat globaalia kauppaa ja monet maat painivat edelleen kasvavien koronavirustapausten määrien kanssa.

Myös Euroopassa osakkeet nousivat, koska talouden elpyminen jatkui, ja yritykset tekivät vahvaa tulosta. Eurostatin tiedot osoittivat, että teollisuustuotanto euroalueella laski elokuussa toimitusketjun pullonkaulojen ja maailmanlaajuisen kaupan hidastumisen vuoksi. Tehtaiden, kaivosten ja sähkölaitosten tuotanto laski 1,6 % heinäkuusta. Saksan viisi suurinta talousinstituuttia supistivat ennustettaan vuoden 2021 talouskasvusta 2,4 prosenttiin aikaisemmasta 3,7 prosentin arviosta, koska toimitusketjun pullonkaulat hillitsevät tuotantoa. Ne sanoivat kuitenkin, että taloudelliset olosuhteet paranevat vuoden loppua kohden, ja nostivat ennustettaan vuoden 2022 kasvuksi merkittävästi 4,8 prosenttiin 3,9 prosentista koronavirusepidemian vaikutusten helpotettua. Saksan talousministeriön mukaan samaan aikaan bruttokansantuote kasvaa voimakkaasti palvelujen kasvun kolmannella neljänneksellä, mutta pysähtyy sitten vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana tarjonnan pullonkaulojen vuoksi. Raaka-aineiden toimitusongelmat voivat vahingoittaa teollisuutta muutaman kuukauden ajan.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 2021-42 - kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 2021-42 - tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.