2021-10-04 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-40: Korot, nouseva inflaatio ja lähenevä velkakatto Yhdysvalloissa aiheuttivat huolia markkinoilla


Viime viikon kehitys

Viime viikolla nähtiin osakemarkkinoilla laskua kautta linjan. Suurinta lasku oli euromääräisesti Japanissa (-3,60 %), sekä Euroopassa (-2,01 %) sisältäen Suomen osakemarkkinan (-2,34 %). Myös Yhdysvaltojen markkinoilla nähtiin laskua (-1,18 %), samoin kuin Aasiassa (-0,91 %). Kehittyvien markkinoiden negatiivinen kehitys oli suhteessa muihin kaikkein maltillisinta (-0,42 %). Tästä kehityksestä johtuen maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) laskivat (-1,42 %).

Myös korkomarkkinoilla kehitys oli pääasiassa mollivoittoista. Suurinta laskua nähtiin kehittyvien markkinoiden dollarimääräisissä lainoissa (-1,05 %), kun taas paikallisvaluutanmääräisissä lainoissa nähtiin nousua (+0,34 %). Yrityslainojen hinnat olivat laskussa sekä matalamman (-0,47 %) että korkeamman luottoluokituksen lainoissa (-0,02 %). Myös euroalueen valtionlainojen hinnat laskivat (-0,10 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Odotettu Yhdysvaltain korkojen nousu näytti painavan koko viikon ajan, ja monet sijoittajat näyttivät katsovan Yhdysvaltain keskuspankin edellisen viikon politiikkalausuntoa yhä kriittisemmässä valossa. Myös finanssipoliittinen ympäristö vaikutti huolestuttavalta. Mahdollisuus liittohallituksen toisesta osittaisesta sulkemisesta vältettiin myöhään viime viikolla, kun senaatti ja edustajainhuone hyväksyivät ja presidentti Joe Biden allekirjoitti lyhytaikaisen lisäbudjetin. Liittovaltion velkarajan nostamisessa ei kuitenkaan edistytty. Valtiovarainministeri Janet Yellen varoitti jälleen, että rajaa on nostettava 18. lokakuuta mennessä, jotta valtiovarainministeriö voi täyttää velvoitteensa. Useimmat tarkkailijat ovat yhtä mieltä siitä, että todellinen maksukyvyttömyys maan velan suhteen on erittäin epätodennäköistä. Asia näytti kuitenkin huolestuttavan markkinoita, koska demokraatit voivat tietyin välinein nostaa velkarajaa yksipuolisesti.

Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden S&P 500 -yleisindeksin seitsemän peräkkäisen kuukausittaisen nousun putki katkesi, kun indeksi laski syyskuussa dollarimääräisesti 4,8 %. Tämä oli suurin kuukausittainen lasku sitten maaliskuun 2020. Yhdysvalloissa analyytikot ovat nostaneet odotuksiaan kolmannen vuosineljänneksen tuloksista, ja tuloskausi alkaa lokakuun puolivälissä. FactSet-tietopalvelun mukaan analyytikot nostivat kolmen viimeisen kuukauden aikana S&P 500 -yritysten keskimääräistä osakekohtaista tulosta koskevaa arviota n. 2,9 %. Analyytikot olivat nostaneet arvioitaan heinä- ja elokuussa, mutta leikkasivat niitä syyskuussa jonkin verran.

Washingtonissa yritykset saada kongressin hyväksyntä kahdelle infrastruktuuripaketille saivat runsaasti julkisuutta. Demokraattipuolueen johtajat eivät pystyneet saavuttamaan puolueiden sisäistä yksimielisyyttä ja peruivat torstaiksi suunnitellun parlamentin äänestyksen. Puoluejohtajat jatkoivat kuitenkin pyrkimyksiään koota edustajat esityksen taakse, mutta prosessin lopputulos on epävarmalla pohjalla. Tulevan viikon perjantaina julkaistaan Yhdysvaltojen syyskuun kuukausittainen työraportti. Siitä nähdään, oliko elokuun työllisyyden kasvun hidastuminen tilapäinen takaisku, vai pidemmän trendin alku. Elokuussa Yhdysvaltojen työpaikkojen kasvu hidastui jyrkästi, kun syntyi 235 000 uutta työpaikkaa, mikä jäi jälkeen lähes 1,1 miljoonasta uudesta työpaikasta heinäkuussa ja 962 000 uudesta työpaikasta kesäkuussa.

Viime viikon inflaatioluvut eivät olleet niin hälyttäviä. Yhdysvaltojen kauppaministeriön henkilökohtaisten kulutusmenojen (PCE, ilman ruokaa ja energiaa) hintaindeksi, joka on myös Fedin ensisijainen inflaatiomittari, nousi 3,6 % elokuun loppuun päättyneen 12 kuukauden aikana, mikä vastasi konsensusta. Jatkuvat raportit tarjontapuolen ongelmista näyttivät kuitenkin kiinnittävän sijoittajien huomion. Esimerkiksi Niken osakkeet laskivat jyrkästi sen jälkeen, kun yritys ilmoitti ongelmista toimitusketjuissa ja korkeammista työvoimakustannuksista. Myös öljyn hinnan nousu herätti laajempaa inflaatiohuolta.

Inflaatio herätti huolta myös Euroopassa. Vuositasolla euroalueen kuluttajahinnat nousivat elokuussa 3,4 %, joka oli korkein taso sitten syyskuun 2008 jälkeen. Odotuksissa oli 3,3%:n nousu. Korkeammat energiakustannukset olivat suuri osa tätä nousua. Perusinflaatio, joka ei sisällä elintarvikkeiden ja energian hintoja, kiihtyi 1,9 prosenttiin 1,6 prosentista.
Euroopan keskuspankin (EKP) puheenjohtaja Christine Lagarde myönsi puheessaan Euroopan parlamentille, että euroalueen inflaatio voi ylittää keskuspankin ennusteet, joita on nostettu jo kaksi kertaa tänä vuonna. "Vaikka inflaatio voi osoittautua ennakoitua heikommaksi, jos rajoitusten kiristäminen vaikuttaisi taloudelliseen toimintaan, on joitakin tekijöitä, jotka voivat johtaa nykyistä odotettua voimakkaampiin hintapaineisiin", Lagarde sanoi. Hän piti kuitenkin kiinni virallisesta ennusteesta, jonka mukaan inflaation nousu olisi väliaikaista. Myöhemmin keskuspankin vuosittaisessa foorumissa Lagarde sanoi, että on tärkeää olla ylireagoimatta väliaikaisiin tarjontahäiriöihin, jotka lisäävät inflaatiota euroalueella.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus 2021-40: kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus 2021-40: tuotot
Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.