2020-05-11 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 20: Markkinoiden positiivinen vire sai jatkoa


VIIKON 19 KEHITYS

Riskillisten sijoitusten tuotot jatkuivat viime viikolla pääosin positiivisena.

  • Osakkeet: Globaalit: +3,8 %, Pohjois-Amerikka: +5,2 %, Japani: +3,7 %, Eurooppa: +1,3 %

  • Korot: Valtio (EMU): -0,9 %, Kehittyvät markkinat (paikallisvaluutta): +2,8 %

VIIKON 19 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT

Markkinoiden fokus oli viime viikolla pitkälti tutuissa teemoissa: tartuntakäyrien ja rajoitusten purkamisten seuranta, keskuspankkien ja valtioiden julkaisemien tukitoimien vaikutusten seuranta sekä tuloskauden loppuvaiheen seuranta. Uutena, mutta silti vanhana, teemana on noussut huonontuneet kauppasuhteet Kiinan ja USA:n välillä. USA:n oma selvitys siitä, onko Kiina täyttänyt kauppasopimuksen ensimmäisen vaiheen velvoitteet, valmistuu kahden viikon sisällä. Mikäli velvoitteita ei ole täytetty, nousee mahdolliset tulliasiat taas pöydälle.

Makrorintamalla markkinoiden pääfokus oli perjantaina julkaistuissa huhtikuun USA:n työllisyys-luvuissa. Aikaisemmin tässä kuussa julkaistut ennennäkemättömän suuret kasvut viikoittaisissa työttömyyshakemusten määrissä antoivat ymmärtää, että muutos virallisissa työllisyysluvissa tulee olemaan historiallisen suuri ja työttömyysaste ennätyskorkea. Työllisten määrä laski huhtikuussa 19,52 miljoonalla nostaen työttömyysasteen 14,7 %:iin. Vaikka luvut ovat massiiviset, on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että merkittävä osa (78 %) työttömäksi jääneistä on lomautettuja, joten työllisyystilanne voi kohentua nopeastikin, kun talouden elpyminen käynnistyy.

VIIKON 20 TAPAHTUMAT

Tärkeimmät tapahtumat:

  • To: USA – Uudet työttömyyshakemukset (1 000) 9.5.2020: odotus 2 500, edellinen 3 169

  • Pe: Kiina – Teollisuustuotanto, (v/v) 04/2020: odotus 1,5 %, edellinen -1,1 %

  • Pe: USA – Kuluttajien luottamusindeksi, Michigan 05/2020: odotus 68, edellinen 71,8

TAKTINEN NÄKEMYS

Taktisen osakeallokaation osalta olemme neutraalissa. Osakepuolella painotamme Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella strategian painotukset pysyvät defensiivisinä: matalamman luottoluokitusten yrityslainoissa ei ole sijoituksia, korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen paino on neutraalissa, kehittyvien alueiden velkakirjat ovat alipainossa ja rahamarkkinasijoitukset ylipainossa.

eab viikkokatsaus 20

Lue myös markkinakatsaus 30.4.2020.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergViikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.