2021-01-11 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2: Lentävä lähtö uudelle vuodelle


Viime viikon kehitys

Sijoitusmarkkinoiden positiivinen vire sai vuoden ensimmäisellä viikolla jatkoa, kun kaikki keskeiset indeksit osakepuolella olivat tuntuvassa nousussa. Nousua kertyi erityisesti Aasiassa, missä kurssit päätyivät viikkotasolla yli viiden prosentin nousuun. Muualla meno oli myös verrattain väkevää (Suomi 2,9 %, Eurooppa 3,2 %, Japani 2,2 %, USA 1,9 %) vieden globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) tuntuvaan 2,5 %:n nousuun.

Korkopuolella tuottokehitys oli sen sijaan selvästi vaatimattomampaa, sillä pääomaisuuslajeista ainoastaan yrityslainat (sekä korkeamman että matalamman luottoluokituksen) päätyivät lievään nousuun. Euroalueen valtionlainojen ja kehittyvien alueiden lainojen (taalamääräiset ja paikallisessa valuutassa noteeratut) tuottokehitys oli sen sijaan negatiivista.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Vahvan markkinatunnelman takana olivat ennen kaikkea presidentinvaalien tuloksen sinetöiminen Yhdysvaltojen kongressissa (vaikkakin ennennäkemättömien levottomuuksien jälkeen) sekä demokraattien todennäköinen voitto Georgian osavaltion toisen kierroksen senaatinvaaleissa. Voiton myötä voimasuhteet senaatissa tulevat muuttumaan, sillä enemmistö siirtyy nyt demokraateille (niukin mahdollinen) ja tämän niin sanotun värisuoran myötä (demokraateilla hallussa senaatti, edustajainhuone sekä presidentin virka) elvytysnäkymät vahvistuvat entisestään. Joulukuussa sovittua pandemiaan liittyvää 900 miljardin taalan elvytyspakettia tullaan todennäköisesti korottamaan nopealla aikataululla, arvioiden mukaan 500–1 000 miljardilla taalalla. Tämän lisäksi uuden hallinnon lupaamia liittovaltion pidemmän aikavälin infrastruktuuri-investointeja tullaan merkittävästi korottamaan osana vaalilupausta. Vastapainoksi luvassa on veronkorotuksia näiden elvytystoimien rahoittamiseksi. Verojen kiristäminen saattaa pidemmällä aikavälillä muodostua yrityksille ongelmaksi, mutta verojen nostaminen tapahtunee näkemyksemme mukaan takapainotteisesti ja vasta sen jälkeen, kun pandemia on selätetty.

Pandemian saralla tartunnat ovat edelleen huolestuttavan korkealla tasolla sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Erityisen kiperä tilanne on Iso-Britanniassa, missä rekisteröidään tällä hetkellä yli 50 000 uutta tartuntaa päivässä, uuden tarttuvamman virusmuodon takia. Tämän myötä pääministeri Boris Johnson on asettanut maan lähes täydelliseen sulkutilaan, joka voi tarpeen vaatiessa jatkua hyvin pitkään. Massarokotusten osalta, niin Iso-Britanniassa kuin muualla, rokottamistahtia on kritisoitu liian hitaaksi. Iso-Britanniassa on tällä hetkellä annettu vasta 1,3 miljoonaa rokoteannosta (1,9 % väestöstä saanut ensimmäisen pistoksen) ja globaalisti 23,5 miljoonaa rokoteannosta. Syyksi rokottamistahdin hitaudelle on mainittu jakeluhaasteet sekä rokotteiden saatavuus, mutta suurimmaksi ongelmaksi on monessa tapauksessa muodostunut maiden rokoteohjelmien huono suunnittelu. Rokotustahdin arvellaan kuitenkin tulevina viikkoina selvästi kiihtyvän sitä mukaan, kun rokotteita saadaan lisää jakeluun.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2-2021-markkinatuotot

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä painotamme Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Riskillisemmissä korko-omaisuuslajeissa (matalamman luottoluokituksen yrityslainat ja kehittyvien alueiden lainat) painot vaihtelevat neutraalin ja lievän ylipainon välillä, kun taas rahamarkkinasijoitukset ja valtionlainat ovat alipainossa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-3-2021-markkinatuotot

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.