2019-04-27 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 18: Köydenvetoa heikkenevien makrolukujen ja massiivisten stimulustoimien välillä


VIIKON 17 KEHITYS

Riskillisten sijoitusten tuotot sekä osake- että korkopuolella kääntyivät negatiivisiksi.

  • Osakkeet: Globaalit: -0,9 %, Pohjois-Amerikka: -0,5 %, Japani: - 1,1 %, Eurooppa: -1,1 %

  • Korot: Valtio (EMU): -0,3 %, Investment Grade -lainat: +0,4 %, High Yield -lainat: -1,8 %

VIIKON 17 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT

Viime viikolla markkinoiden fokus oli jälleen kerran tutuissa teemoissa, kuten koronapandemian leviämisen seurannassa ja valtioiden ja keskuspankkien uusien vastatoimien uutisoinnissa. Tartuntojen ja kuolemantapausten kasvuvauhti on viimeisten viikkojen aikana selvästi hidastunut ja useissa länsimaissa, kuten Itävallassa ja Tanskassa, on otettu pieniä ensiaskeleita talouksien avaamiseksi. Suuri mielenkiinto kohdistuu näihin maihin, kun arvioidaan millä aikataululla voitaisiin avata talouksia laajemmin ja päästä takaisin normaalimpaan tilaan. Tähän vaikuttaa ratkaisevasti myös mahdollinen rokotteen kehittäminen, jossa koettiin viime viikolla takaisku, kun yhdysvaltalaisen lääkeyhtiö Gileadin mahdolliseksi lääkkeeksi uumoiltu Remdesivir osoittautui tehottomaksi ensimmäisen vaiheen kliinisissä testeissä Kiinassa.

Valtioiden uusista vastatoimista kertoi USA, missä hyväksyttiin uusi 380 miljardin dollarin lisärahoituspaketti pienille ja keskisuurille yrityksille. Edellinen, noin kuukausi sitten hyväksytty 350 miljardin dollarin paketti on jo kokonaisuudessaan käytetty, mikä osoittaa tarpeen olevan suuri.

VIIKON 18 TAPAHTUMAT

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ke: USA – BKT (n/n) vuosikasvuna Q1/2020: odotus -3,9 %, edellinen +2,1 %

  • Ke: USA – Keskuspankin korkopäätös: odotus 0–0,25 %, edellinen 0–0,25 %

  • To: Euroalue – BKT (v/v) Q1/2020: odotus -3,3 %, edellinen +1,1 %

  • To: Euroalue – Keskuspankin ohjaus-/talletuskorko: odotus 0 % / -0,5 %, edellinen 0 % / -0,5 %

TAKTINEN NÄKEMYS

Taktisen osakeallokaation osalta olemme edelleen alipainossa. Osakepuolella painotamme Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasia. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella strategiamme painotukset pysyvät defensiivisinä: matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa ei ole sijoituksia, korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen paino on neutraalissa, kehittyvien alueiden velkakirjat ovat alipainossa ja rahamarkkinasijoitukset ylipainossa.

eab viikkokatsaus 18


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergViikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.