2021-04-26 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 17: Yhdysvaltojen odotetut veronkorotukset säikäyttivät markkinat


Viime viikon kehitys

Tuottokehitys osakemarkkinoilla oli viime viikolla mollivoittoinen. Seuraamistamme markkinoista kaikilla oli laskuviikko Suomea (+1,13 %) lukuun ottamatta. Suurin lasku nähtiin Japanin osakemarkkinoilla (-2,12 %) sekä Pohjois-Amerikassa (-0,70 %) ja Euroopassa (-0,67 %). Kurssit laskivat myös Aasiassa (-0,34 %) ja kehittyvillä markkinoilla (-0,23 %). Tämä kaikki johti siihen, että viime viikolla maailman osakemarkkinat (MSCI World kaikki maat) laskivat n. 0,72 %.

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli myös pääosin negatiivista. Erityisesti kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan määräiset lainat tuottivat heikosti (-0,85 %). Muuten kehitys seuraamillamme markkinoilla korkosijoitusten osalta oli maltillista. Laskua oli euroalueen valtionlainojen (-0,07 %) ja kehittyvien markkinoiden dollarimääräisten lainojen (-0,01 %) hinnoissa. Myös korkeamman luottoluokituksen investment grade -lainojen hinnat painuvat hiukan negatiiviselle puolelle. Sen sijaan matalamman luottoluokituksen high yield -lainojen hinnat nousivat hiukan (+0,03 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Yhdysvaltojen presidentti Bidenin ehdotus pääomatuloverokannan korottamisesta aiheutti värinää osakemarkkinoilla viime viikolla. Ehdotus nostaisi veron 39,6 prosenttiin nykyisestä 20 prosentista niille, jotka ansaitsevat yli miljoona dollaria vuodessa. Bidenin hallinto on myös ehdottanut yhteisöverokannan nostamista 28 prosenttiin 21 prosentin tasolta.

Ehdotukset eivät mielestämme olleet yllättäviä, sillä ne noudattelevat Bidenin aikaisempia linjauksia. Markkinat ovatkin jo odotelleet presidentiltä valtion tuloja lisääviä toimenpiteitä, jotka auttavat rahoittamaan lisääntyneitä menoja. Uskomme, että veronkorotukset tulevat voimaan. Mielestämme on kuitenkin todennäköistä, että viimeistellyt muutokset ovat maltillisempia kuin alkuperäiset ehdotukset.

Inflaatiokehitys on Yhdysvalloissa edelleen vaimealla tasolla, mutta mm. toimitusketjun häiriöiden ja kasvavan kysynnän yhdistelmä ohjaa kuluttajahintoja asteittain korkeammalle. Odotamme myös vertailuikkunan siirtymisen (hintavertailu edellisen vuoden lukujen kanssa) tuottavan erityisen korkeita inflaatiolukemia tulevina kuukausina. Nämä väliaikaiset inflaation huiput eivät mielestämme tule kuitenkaan yllättämään markkinoita. Inflaatio on kuitenkin merkittävä riskitekijä markkinoiden positiivisen kehityksen osalta.

Euroopan keskuspankki piti odotetusti ohjaus- ja talletuskorkonsa ennallaan viime torstaina pidetyssä kokouksessaan. PEPP-ohjelman koko pidettiin muuttumattomana 1 850 miljardissa eurossa. EKP myös muistutti edelleen markkinoita siitä, että koko ohjelmaa ei tulla välttämättä käyttämään kokonaan. Ohjelman tahtia tullaan kesäkuun kokouksen yhteydessä tarkastelemaan. Tämän kommentin tulkintamme on, että ohjelman ostotahtia tullaan hidastamaan, mikäli talouden toipuminen on saamassa vauhtia ja rahoitusolosuhteet pysyvät rauhallisina. EKP:n mukaan talouskuva on kirkastumassa, vaikka lyhyellä aikavälillä koronapandemia on edelleen merkittävä riskitekijä. Talouden ripeämpi toipuminen voisi olla korteissa Q2:lla, mikäli tautitilanne helpottuu, massarokotukset etenevät ja rajoituksia päästään höllentämään. Inflaatiokuvaan pankki suhtautuu edelleen rauhallisesti, vaikka inflaation tilapäinen kiihtyminen on mahdollista liittyen lähinnä energian negatiivisen vaikutuksen poistumiseen vertailuluvuista.

Koronavirusrintamalla Intia on aiheuttanut viime viikolla huolta. Intia saavutti viime sunnuntaina päivittäisen ennätyksen uusissa koronavirustartunnoissa. Siellä syntynyt uusi virusmuunnos ja sen aiheuttama uusi tartunta-aalto on heikentänyt hallituksen ennenaikaisia ​​väitteitä pandemian voittamisesta. 349 691 uutta tartuntaa nosti Intian kokonaismäärän yli 16,9 miljoonaan, mikä on jäljessä vain Yhdysvaltoja. Intian ongelmana on mm. se, että hallitus salli suurten uskonnollisten tapahtumien järjestämisen, ja että rokotustahti on ollut verkkainen. Sairaaloiden kapasiteetti alkaa täyttyä ja lisähapesta on sairaaloissa pulaa. Myös Japanissa hallitus on tiukentanut koronaviruksen vastaisia toimia tartuntojen lähtiessä kasvuun. On huolena, että mm. suurimpiin kaupunkeihin asetetaan uusia rajoituksia.

Tulevan viikon tapahtumat

Viikon 17 kalenterissa mielestämme tärkeimpänä tapahtumana on Yhdysvaltojen keskuspankki FED:in korkokokous keskiviikkona.

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-17-kalenteri


Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevia seikkoja on vielä useita: fiskaalielvytyksen antama vauhti kuluttajalle, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä listattujen yhtiöiden voimakas tuloskasvu kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät myös ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-17-tuottotaulukko


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.