2020-04-20 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 17: Raha- ja finanssipoliittiset vastatoimet massiiviset


Viikon 16 kehitys

Riskillisten sijoitusten tuotot jatkuivat viime viikolla positiivisina.

  • Osakkeet: Globaalit: +2,7 %, Pohjois-Amerikka: +3,5 %, Japani: +2,4 %

  • Korot: Valtionlainat (EMU): +0,3 %, High Yield -lainat: +2,2 %, Investment Grade -lainat: +1,1 %

viikon 16 tärkeimmät tapahtumat

Positiivisen markkinatunnelman takana oli erityisesti USA:n keskuspankin (Fed) ilmoitus uudesta 2 300 miljardin taalan suuruisesta elvytyspaketista yrityksille sekä osavaltioille ja paikallishallinnolle tarkoituksena varmistaa talouden nopea toipuminen yhteiskunnan avautumisen jälkeen. Paketti sisältää muun muassa 600 miljardin dollarin suuruisen lainaohjelman (Main Street Lending Program) pienille yrityksille sekä 500 miljardin dollarin suuruisen osavaltioille ja kunnille suunnatun lainaohjelman. Tämän lisäksi Fed teki historiallisen päätöksen alhaisemman luottoluokituksen yrityslainojen tukiostoista osoittaen pankin olevan valmis pitämään maan taloutta elossa hinnalla millä hyvänsä.

Euromaat pääsivät pitkän väännön jälkeen yhteisymmärrykseen talouden tukitoimista. Maat sopivat yhteensä 540 miljardin euron tukipaketista, jolla pehmennetään koronasta aiheutuneita haittoja talouksille. Vaikka reaalitalouden näkymät ovat edelleen erittäin epävarmat, näyttää yhä vahvemmin siltä, että sijoittajat ovat valmiita hyväksymään lyhyemmän aikavälin tuskan luottaen siihen, että keskuspankkien ja valtioiden massiiviset elvytystoimet lopulta purevat.

viikon 17 tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat

  • To: Euroalue – Teollisuus / Palvelu PMI 04/2020: odotus 38/23, edellinen 44,5/26,4

  • To: USA – Teollisuus / Palvelu PMI 04/2020: odotus 38/31,3, edellinen 48,5/39,8

  • To: USA – Uudet työttömyyshakemukset (1 000) 18.4.2020: odotus 4 500, edellinen 5 245

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta olemme viime viikolla puolittaneet alipainoamme. Osakepuolella painotamme Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella strategian painotukset pysyvät defensiivisinä: matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa ei ole sijoituksia, korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen paino on neutraalissa, kehittyvien alueiden velkakirjat ovat alipainossa ja rahamarkkinasijoitukset ylipainossa.

eab viikkokatsaus 17


Lue myös Elite Alfred Bergin maaliskuun markkinakatsaus.


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergViikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.