2020-04-14 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 16: Markkinatunnelma kohentunut, vaikka epävarmuus säilynyt


Viikon 15 kehitys

Markkinatunnelman kohentumisen myötä riskillisten sijoitusten tuotot olivat viime viikolla tuntuvat.

 • Osakkeet: Globaalit: +9,0 %, Pohjois-Amerikka: +10,9 %, Eurooppa: +7,0 %

 • Korot: Valtionlainat (EMU): -0,4 %, High Yield -lainat: +4,4 %, Kehittyvät markkinat LC: +3,1 %

Viikon 15 tärkeimmät tapahtumat

Ristiriitaisesta uutisvirrasta huolimatta riskillisten omaisuuslajien tuotot olivat viime viikolla vahvat. Markkinoiden fokus on tällä hetkellä lyhyemmän aikavälin uutisvirrassa koskien muun muassa globaalien koronatartuntamäärien ja kuolemantapausten kasvun taittumista ja valtioiden ja keskuspankkien pelastustoimenpiteitä, jättäen huomioimatta pandemian varsin negatiiviset vaikutukset työllisyystilanteeseen, kuluttajien luottamukseen, yhtiöiden tuloskasvun ja talouskasvukuvaan laajemmin kuluvan vuoden osalta. Mielestämme markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä talouksien niin sanottua v-muotoista toipumiskäyrää eli tilannetta, missä yhteiskuntien avautumisen myötä tilanne normalisoituu suhteellisen nopeasti, jolloin vuoden toisella vuosipuoliskolla voitaisiin olla takaisin normaalissa tilanteessa. Vaikka useat maat, kuten Itävalta, Tanska ja Espanja, ovat ilmoittaneet harkitsevansa taloutensa asteittaista avautumista, käsityksemme mukaan prosessi tulee olemaan varsin pitkä ja riskit tartuntamäärien uudelleen kiihtymiselle ovat ilmeiset.

Viikon 16 tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

 • Ke: USA – New York teollisuuden luottamusindeksi 04/2020: odotus: -35, edellinen: -21,5

 • To: USA – Philadelphian teollisuuden luottamusindeksi 04/2020: odotus: -30, edellinen: -12,7

 • To: USA – Uudet työttömyyshakemukset (1 000) 11.4.2020: odotus: 5 000, edellinen: 6 606

 • Pe: Kiina – BKT (v/v) Q1/2020: odotus: -6,0 %, edellinen 6,0 %

Taktinen näkemys

 • Taktisen osakeallokaation osalta pysymme merkittävässä alipainossa. Osakepuolella painotamme Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasia. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita.

 • Korkopuolella strategian painotukset pysyvät defensiivisinä: matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa ei ole sijoituksia, korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen paino on neutraalissa, kehittyvien alueiden velkakirjat ovat alipainossa ja rahamarkkinasijoitukset merkittävässä ylipainossa.

viikko16katsaus


Nettolunastusaalto kotimaisissa rahastoissa maaliskuussa – meillä tilanne stabiili

 • Suomen Sijoitustutkimuksen keräämän datan perusteella kotimaisten sijoitusrahastojen pääomat laskivat maaliskuussa 16,4 miljardilla eurolla 106,5 miljardiin euroon.

 • Laskun taustalla on paitsi omaisuuserien voimakas lasku (-12,0 miljardia euroa) myös historian suurimmat yhden kuukauden aikana tapahtuneet nettolunastukset (yhteensä 4,5 miljardia euroa).

 • Suuri osa maaliskuun lunastuksista kohdistui sekä pitkiin (-2,0 mrd.) että lyhyisiin (-1,6 mrd.) korkorahastoihin. Osakerahastojen nettolunastukset jäivät noin 140 miljoonaan euroon.

 • Elite Alfred Bergillä tilanne oli varsin stabiili moneen muuhun kotimaiseen varainhoitajaan nähden, sillä hoitamiimme rahastoihin kertyi miljoonan euron edestä nettomerkintöjä maaliskuussa.

 • Analyysitalo Inderesin kommentti: ”EAB Group oli seuraamistamme yhtiöistä ainoa, jonka nettomerkinnät (3/2020: 1 milj. euroa) jäivät maaliskuussa plussalle, mikä oli tässä markkinatilanteessa erinomainen suoritus.”


Lue myös Elite Alfred Bergin maaliskuun markkinakatsaus. 


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergViikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.