2021-04-19 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 16: Geopoliittinen jännitys kasvaa


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys oli viime viikolla edelleen pääosin positiivista, kun Japania lukuun ottamatta kaikkien suurten markkinoiden kurssit olivat nousussa eurosijoittajan näkökulmasta. Seuraamistamme markkinoista suurin nousu nähtiin Suomessa (+2,09 %) ja kurssit nousivat selvästi myös seuraavilla markkinoilla: Eurooppa (+1,24 %), Pohjois-Amerikka (+0,67 %), kehittyvät markkinat (+0,65 %) ja Aasia (+0,33 %). Sen sijaan Japanissa (-0,05 %) tuotot jäivät lievästi negatiivisiksi. Tämä kehitys johti siihen, että viime viikolla maailman osakemarkkinat (MSCI World kaikki maat) nousivat n. 0,73 %.

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli epäyhtenäistä. Erityisesti kehittyvien markkinoiden lainat tuottivat sekä dollarimääräisinä (+1,39 %) että paikallisvaluutan määräisinä (+0,57 %). Lisäksi matalamman luottoluokituksen yrityslainojen hinnat nousivat (+0,46 %). Sen sijaan EMU-valtionlainojen (-0,19 %) ja korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen hinnat kehittyivät negatiivisesti (-0,06 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikolla uutisoitiin vahvan taloudellisen kehityksen jatkumisesta rikkaimmissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, ja lisääntyneistä koronavirustapauksista köyhemmissä maissa, kuten Intiassa. Myös geopoliittiset jännitteet nousivat esiin. Venäjä ja Yhdysvallat nokittelevat liittyen Ukrainan kysymyksiin. Lisäksi Kiinan kanssa jännitteet kasvavat jälleen, tällä kertaa Taiwanin suhteen.

Yhdysvalloissa kuluttajahinnat nousivat maaliskuussa nopeinta vauhtia lähes yhdeksän vuoden aikana. Headline CPI nousi 0,6 % (konsensus 0,5 %) ja Core CPI (ilman ruokaa ja energiaa), nousi 0,3 % (konsensus 0,2 %). Tärkein tekijä korkeammassa inflaatioluvussa maaliskuun osalta oli bensiinin hinta, joka nousi 9,1 % kuukaudessa. Vaikka inflaation positiivinen yllätys oli pieni, se voi olla tärkeä kehityksen jatkuessa. Erityisesti, jos inflaatiotulokset jatkavat vakaata kasvuaan, voi se luoda viestinnän haasteita Yhdysvaltojen keskuspankki Fedille. Kun inflaation odotetaan nousevan muutaman seuraavan vuosineljänneksen aikana, tulee Fed varmasti olemaan lähempänä korkojen nostamisen kriteerejä ja vielä lähempänä joukkovelkakirjaostojensa rajoittamista.

Koronavirusrintamalla Johnson & Johnson keskeytti rokotteidensa käytön mahdollisen veritulppariskin takia, kuten teki aikaisemmin myös AstraZeneca. He odottavat kuitenkin tauon kestävän vain muutamia päiviä, koska rokotteen käytön hyödyt ovat riskejä suuremmat. AstraZenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteet ovat kuitenkin halvempia kuin esim. Pfizerin ja niillä on suurempi merkitys koronaviruksen vastaisessa taistelussa maissa, joissa päivittäiset tartuntamäärät ovat kasvusuunnalla (esim. Intia).

Venäjä on jälleen keskittänyt joukkoja Ukrainan rajalle. Tällä kertaa sotilaallisen läsnäolon kasvu johtuu siitä, että Ukraina on ilmoittanut haluavansa liittyä Natoon. Venäjän toimien seurauksena Yhdysvallat ilmoitti lähettävänsä kaksi sotalaivaa Mustallemerelle. Lisäksi Yhdysvallat syytti Venäjää puuttumisesta vuoden 2020 presidentinvaaleihin. Tämän seurauksena Joe Biden asetti pakotteita kuudelle venäläiselle yritykselle, jotka tukevat Venäjän verkkosodankäyntiä, ja karkotti maasta 10 venäläistä tiedustelupäällikköä. Venäjä vastasi karkottamalla maasta 10 Yhdysvaltain diplomaattia.

Tulevan viikon tapahtumat

Viikon 16 kalenterissa ovat mielestämme tärkeimpinä tapahtumina euroalueen keskuspankki EKP:n korkokokous ja se, että tällä viikolla julkaistaan euroalueen kuluttajien luottamuslukuja, Euroopan eri maiden ja Yhdysvaltojen ostopäällikköindeksien lukuja ja Yhdysvaltojen asuntomyyntilukuja.

EKP:n odotetaan jättävän rahapolitiikan ennalleen, samalla kun Eurooppa jatkaa taisteluaan koronaviruksen aiheuttamien viimeaikaisten sulkemisten kanssa. Uudet EKP:n tekemät talousennusteet esitetään vasta kesäkuun kokouksessa.

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-16-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevia seikkoja on vielä useita: fiskaalielvytyksen antama vauhti kuluttajalle, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä listattujen yhtiöiden voimakas tuloskasvu kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-16-tuottotaulukko


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.