2021-04-12 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 15: Tuloskauden kynnyksellä


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys jatkui viime viikolla edelleen pääosin positiivisena, kun päämarkkinoiden kurssit olivat nousussa. Suurin nousu nähtiin Yhdysvalloissa (+1,6 %), mutta myös kurssit Euroopassa (+1,2 %) ja Suomessa (+1,5 %) olivat selvässä nousussa. Sen sijaan sekä kehittyvillä markkinoilla (-1,6 %) että Japanissa (-0,8 %) tuotot jäivät negatiivisiksi. Siitä huolimatta maailman osakemarkkinat olivat vajaan prosentin nousussa.

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli niin ikään epäyhtenäistä. Korkojen nousun seurauksena EMU-valtioiden valtionlainatuotot jäivät negatiivisiksi (-0,43 %), kun taas matalamman luottoluokituksen yrityslainojen tuotot päätyivät nousuun (+0,54 %) kaventuneiden luottoriskipreemioiden seurauksena. Kehittyvien alueiden taalamääräisten velkakirjojen tuotot päätyivät euromääräisesti myös nousuun (+0,59 %), kun taas paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen velkakirjojen tuotot jäivät edellisen viikon tasoon.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikolla sijoitusmarkkinoiden kannalta mielenkiintoisia uutisia oli varsin vähän ja uutisointi pyöri pitkälti vanhojen teemojen ympärillä. Talousdatan jatkuessa vahvana  kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) nosti kuluvan vuoden globaalin kasvuennusteen 5,5 %:sta 6,0 %:iin. Keskeinen tekijä noston takana on Yhdysvallat ja maan historiallisen suuret stimuluspaketit. IMF arvioi, että kasvu Yhdysvalloissa kuluvana vuonna elpyy 6,4 %:iin edellisvuodesta (kasvua 1,3 % tammikuun arviosta) ja maltillisesti 3,5 %:iin vuonna 2022. Samassa yhteydessä IMF nosti seuraavan vuoden (2022) globaaleja kasvunäkymiä 0,2 %:lla 4,4 %:iin, mutta varoitti samalla, että elpyminen tulee olemaan epäyhtenäistä. Jotkut taloudet jäävät jälkeen johtuen mm. hitaammasta rokotteen käyttöönotosta ja rajallisemmasta poliittisesta tuesta.

Myös makrosaralla viime viikko oli verrattain ohut. USA:ssa julkaistiin alkuviikolla maaliskuun palvelusektorin ISM:n (Institute for Supply Management) luottamusindeksi, joka nousi peräti 8,4 prosenttiyksikköä kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle pistelukuun 63,7. Raportin mukaan liiketoiminnan edellytykset ovat vahvistuneet merkittävästi ja tämä näkyy selvästi siinä, että sekä palvelualojen palkkaamiset että uusien tilausten määrät ovat selvässä nousussa. Palvelusektorin nopea kasvu on siis korteissa myöhemmin keväällä ja kesällä sitä mukaa, kun rajoituksia puretaan massarokotusten etenemisen myötä. Maan talouden toipumisen kannalta palvelusektorin kasvu on aivan keskeistä, sillä yli kaksi kolmasosaa BKT:sta lepää kuluttajien harteilla. Pandemian aikana myös säästämisaste on USA:ssa noussut merkittävästi ja on arvioitu, että ylimääräisiä säästöjä on kertynyt 1 860 miljardia taalaa. Osa näistä varoista tulee ohjautuman kulutukseen.

Tulevan viikon tapahtumat

Viikon 15 makrokalenteri on edellisviikon tapaan suhteellisen ohut. Tarjolla on maanantaina 12.4. mm. helmikuun vähittäismyynti euroalueelta (odotus: 1,0 % k/k, edellinen: -5,9 %), tiistaina 13.4. maaliskuun inflaatioluvut Yhdysvalloista (odotus: 0,5 % k/k, edellinen: 0,4 % k/k), torstaina 15.4. maaliskuun vähittäismyyntiä Yhdysvalloista (odotus: 5,2 % k/k, edellinen: -3,0 %) sekä perjantaina 16.4. huhtikuun Yhdysvaltojen kuluttajien luottamusindeksi (odotus:88,8, edellinen: 84.9).

Tämän lisäksi markkinoiden mielenkiinto kohdistuu pian alkavaan ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskauteen. Mallikkaasti sujuneen viime vuoden neljännen kvartaalin jälkeen odotukset vahvasta alkuvuodesta ovat olleet kasvussa. Yhdysvalloissa odotetaan, että Q1- tulokset ovat kasvaneet miltei neljänneksen viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja koko vuoden tuloskasvuksi povataan 27 %. Markkinoiden kannalta olisi tärkeää, että suurimmilta pettymyksiltä vältyttäisiin, sillä osakekurssien nousun myötä arvostustasot ovat nousseet verrattain korkeiksi.

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-15-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevia seikkoja on vielä useita: fiskaalielvytyksen antama vauhti kuluttajille, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä listattujen yhtiöiden voimakas tuloskasvu kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemykset pysyivät myös ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät myös ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot:

viikkokatsaus-2021-15-tuottotaulukko


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella