2020-04-06 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 15: Sijoitusmarkkinoilla hengähdystauko


Viikon 14 kehitys

Sijoitusmarkkinoiden kehitys oli viime viikolla edellisiin viikkoihin nähden hieman rauhallisempi.

  • Osakkeet: Globaalit: +0,1 %, Kehittyvät osakemarkkinat: +1,2 %, Japani: -5,8 %

  • Korot: Valtionlainat (EMU): -1,0 %, High Yield -lainat: -0,8 %, Kehittyvät markkinat HC: -0,6 %

Viikon 14 tärkeimmät tapahtumat

Koronaviruksen todennetut tartuntamäärät nousivat viime viikolla yli miljoonaan, kun taudin leviämisvauhti jatkui Yhdysvalloissa kovana. Maassa on tähän mennessä ilmennyt todennettuja tapauksia jo melkein 300 000. Kuolleiden määrä on noussut USA:ssa yli 7 000:een, mikä on toiseksi korkein luku heti Italian jälkeen. Yhdysvaltojen hallinto on varoitellut kansalaisiaan erittäin vaikeiden viikkojen olevan edessä, kun tartuntamäärät jatkavat voimakasta kasvuaan.

Pandemian negatiiviset vaikutukset Yhdysvaltojen työllisyydelle olivat makrotapahtumien osalta pääfokuksessa. Viikoittaiset työttömyyskorvaushakemukset (6,6 miljoonaa!) olivat miltei kaksinkertaiset sekä odotuksiin että edellisen viikon lukuihin verrattuna. Kahdessa viikossa työttömien määrä on noussut ennätyksellisesti 10 miljoonalla, mikä on enemmän kuin koko finanssikriisin aikana yhteensä. Työttömyysaste tulee Yhdysvalloissa lyhyellä aikavälillä nousemaan varsin rajusti; synkimpien arvioiden mukaan jopa 30 %:iin, ellei tartuntojen määrää saada nopeasti laskuun ja taloutta takaisin raiteilleen.

Viikon 15 tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • To: USA – Uudet työttömyyshakemukset (1 000) 4.4.2020: odotus: 5 000, edellinen: 6 648

  • To: USA – Kuluttajien luottamusindeksi (Michigan) 04/2020: odotus: 75, edellinen: 89,1

  • Pe: USA – Inflaatio/pohjainflaatio 03/2020: odotus: 1,6 % / 2,3 %, edellinen 2,3 % / 2,4 %

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta pysymme merkittävässä alipainossa. Osakepuolella painotamme Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasia. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita.

Korkopuolella strategian painotukset pysyvät defensiivisinä: meillä ei ole sijoituksia matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa, ja pidämme korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen painon neutraalissa, kehittyvien alueiden velkakirjat alipainossa ja rahamarkkinasijoitukset merkittävässä ylipainossa.

eab viikkokatsaus 15


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergViikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.