2020-03-30 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 14: Hetkellistä helpotusta tukipakettien myötä


Viikon 13 kehitys

Sijoitusmarkkinoiden paniikki hellitti hetkellisesti viime viikolla riskillisten sijoitusten noustua selvästi sekä osake- että korkopuolella.

  • Osakkeet: Globaalit: +6,3 %, Japani: +13,3 %, Pohjois-Amerikka: +6,8 %

  • Korot: Valtionlainat (EMU): +1,0 %, High Yield -lainat: +5,1 %, Kehittyvät markkinat HC:+5,2 %

Viikon 13 tärkeimmät tapahtumat

Kahden ennätyssynkän viikon jälkeen riskillisten omaisuuslajien kehitys osoitti, ainakin hetkellisesti, tasaantumisen merkkejä, kun viikkotuotot kääntyivät plussalle. Päiväkohtaiset liikkeet jatkuivat kuitenkin varsin rajuina alleviivaten epävarmuuden olevan edelleen ennätyskorkea. Hetkellisen rauhoittumisen taustalla oli keskuspankkien ja valtioiden ilmoitukset uusista ja laajennetuista tukipaketeista, joista Yhdysvaltojen elvytyspaketti oli keskiössä. Paketin suuruus on peräti 2 000 miljardia Yhdysvaltain dollaria (noin 10 % BKT:stä), ja se koostuu sekä suorista tuista että lainoista muun muassa kotitalouksille, ilmailualalle, osavaltioille ja pienyhtiöille. Tämän lisäksi Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ilmoitti viikon alussa olevansa valmis ostamaan rajattoman määrän valtionlainoja, kiinteistövakuudellisia velkakirjoja sekä ensi kertaa yrityslainoja tilanteen rauhoittamiseksi. Vaikka vastatoimet ovat suuret, ne toimivat lyhyellä tähtäimellä lähinnä puskurina estämästä talouksia luisumasta lamaan. Pandemian kesto ja levinneisyys määrittelevät, milloin talouden elpyminen voisi alkaa.

Viikon 14 tapahtumat

Seuraamme koronaviruksen leviämistä ja valtioiden finanssipoliittisia toimia.

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ti: Euroalue – inflaatio/pohjainflaatio 03/2020: odotus 0,8 % / 1,1 %, edellinen 1,2 % / 1,2 %

  • To: USA – Uudet työttömyyshakemukset (1 000) 28.3.2020: odotus 3 150, edellinen 3 283

  • Pe: USA – Työllisyyden muutos (1 000) 03/20: odotus -100, edellinen 273

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta pysymme merkittävässä alipainossa. Osakepuolella painotamme Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä osakemarkkinoita.

Korkopuolella strategian painotukset pysyvät defensiivisinä: matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa ei ole sijoituksia, korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen paino on neutraalissa, kehittyvien alueiden velkakirjat alipainossa ja rahamarkkinasijoitukset merkittävässä ylipainossa.

viikkokatsaus 14

Lue myös Elite Alfred Bergin helmikuun markkinakatsaus. 


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergViikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.