2021-03-29 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 13: Suezin kanavan laivaruuhka markkinoiden huomion keskipisteenä


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden osalta tuottokehitys kääntyi viime viikolla pääosin positiiviseksi. Seuraamistamme markkinoista positiivisia tuottoja antoivat Suomen (+1,86 %), Pohjois-Amerikan (+2,21 %) ja Euroopan (+0,93 %) osakemarkkinat. Negatiivisia tuottoja tarjosivat sen sijaan Aasian (-1,12 %), Japanin (-1,05 %) ja kehittyvien markkinoiden osakemarkkinat (-1,22 %). Näiden kehityksen yhteisvaikutuksena myös maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) päätyivät noin 1,27 % nousuun.

Osaltaan korkojen laskun ansiosta korkomarkkinoilla tuottokehitys oli osin positiivista. Sekä korkean että matalan luottoluokituksen yrityslainat (+0,19 % ja +0,04 %) ja euroalueen valtionlainat (+0,46 %) tarjosivat positiivisia tuottoja. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla kehitys oli eurosijoittajan näkökulmasta negatiivista sekä dollarimääräisissä (-0,05 %) että paikallisvaluutan määräisissä lainoissa (-1,04 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Tiistaina 23.3. Suezin kanavaan jäi kiinni suuri konttilaina (Ever Given). Laivan kiinnijääminen pysäytti liikenteen kanavassa ja satoja laivoja jäi jumiin kummallekin puolelle laivaa. Laivojen kyydissä on arvioitu olevan noin 10 miljardin euron edestä kauppatavaraa. Suezin kanava on tärkeä kauppareitti erityisesti Euroopan ja Aasian sekä Arabian niemimaan välillä. Noin 12 % maailman kaupan arvosta kulkee ko. kanavan läpi, ja kanavan kautta kulkee arviolta 50 laivaa päivässä. Kanavan tukkeutuminen myös nosti öljyn hintaa. Maanantaiaamuna saatiin kanavasta hyviä uutisia, kun pelastusyritys kertoi, että laiva on saatu taas kellumaan.

Euroopan osalta saatiin positiivisia uutisia viime viikolla, kun alueen ostopäällikköindeksit julkaistiin. Erityisesti teollisuuden osalta indeksit näyttivät odotuksia korkeampaa tilauskannan kasvua Saksassa ja myös muualla euroalueella. Sen sijaan palvelualojen indeksit olivat selvästi heikommat, vaikka nekin odotuksia parempia. Yhdysvaltojen osalta sekä teollisuuden että palvelualojen ostopäällikköindeksit osoittivat selvää kasvua tilauksissa. Euroopan osalta valtionlainojen korkotasot hieman laskivat viime viikolla samalla kun Yhdysvalloissa nousu näytti taas jatkuvan.

Maailmanlaajuiset koronavirustapaukset kasvoivat viidennen peräkkäisen viikon ajan, samalla kun kuolleiden määrä kasvoi edelleen. Intian koronainfektiot nousivat maanantaina eniten sitten viime lokakuun. Myös mm. Saksassa ja Ranskassa tartuntamäärät ovat jälleen kasvussa. Saksan liittokansleri Angela Merkel uhkasi vahvistaa liittovaltion valvontaa pandemian hillitsemiseksi toteutetuissa toimenpiteissä. Brittejä kehotetaan noudattamaan sääntöjä tai uhkana on tartuntojen määrän kääntyminen uudelleen kasvuun, kun Englanti ottaa odotettua askelta kohti rajoituksista poistumista. Suurista maista erityisesti Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat rokottamisessa merkittävästi edellä mm. Euroopan unionia. Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden sanoi, että useimmat Yhdysvaltain osavaltiot täyttävät tavoitteensa avata rokotukset kaikille aikuisille 1. toukokuuta mennessä, mutta toi esiin neljä osavaltiota, jotka ovat tavoitteesta jäljessä: New York, South Carolina, Arkansas ja Wyoming. Yhdysvalloissa rokotettiin yli kolme miljoonaa ihmistä per päivä kolmena peräkkäisenä päivänä. Toistaiseksi maassa on annettu 143 miljoonaa annosta. Nykyisellä rokotustahdilla kestää noin 4 kuukautta, että rokote kattaa 75 % väestöstä Yhdysvalloissa.

Tulevan viikon tapahtumat

viikkokatsaus-2021-13-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Myös osakeallokaation sisällä näkemykset pysyivät ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa.

Korkopuolella näkemyksemme pysyivät myös ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-13-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.