2020-03-23 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 13: Sijoitusmarkkinoiden paniikki ei ota laantuakseen


Viikon 12 kehitys

  • Osakkeet: Globaalit: -8,8 %, Pohjois-Amerikka: -12,0 %, Aasia: -5,2 %

  • Korot: Valtionlainat (EMU): -0,8 %, High Yield (HY) -lainat: -10,7 %, Kehittyvät markkinat HC: -9,9 %

Viikon 12 tärkeimmät tapahtumat

Koronaviruksen vaikutukset mm. matkailuun, ravintoloihin ja lentoyhtiöihin olivat otsikoissa toissa viikolla. Viime viikolla vaikutukset levisivät koko talouteen ja kaikkiin yhteiskuntiin. Saimme seurata, kun yhä useammat yhtiöt niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin ajoivat tuotantonsa alas ja yhä useammat maat ja alueet sulkivat rajansa pandemian leviämisen hidastamiseksi. Samanaikaisesti monet maat ja keskuspankit käynnistivät ennennäkemättömiä raha- ja finanssipoliittisia pelastusoperaatioita talouksien pelastamiseksi. Useilta keskuspankeilta nähtiin nopeita ja suuria koronlaskuja, uusien arvopapereiden osto-ohjelmien käynnistämistä sekä järjestelyjä, joiden avulla varmistetaan mm. likviditeetin riittävyys pankkisektorilla.

Lisäksi useat länsimaan hallitukset tekivät suuria pelastuspaketteja, joiden tarkoituksena on lievittää kotitalouksien ja yritysten ahdinkoa talousaktiviteetin romahdettua. Seuraukset tulevan talouskasvun kannalta tulevat olemaan varsin dramaattiset ja johtavat lähes varmuudella taantumaan.

Viikon 13 tapahtumat

Seuraamme koronaviruksen leviämistä ja valtioiden finanssipoliittisia toimia.

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ti: USA/Euroalue – teollisuuden ja palvelualojen suhdanneindikaattorit (PMI) 03/20

Taktinen näkemys

Jatkoimme viime viikolla riskillisten sijoitusten myyntiä laskemalla taktista osakepainoamme merkittävään alipainoon. Osakepuolella laskimme Euroopan painoa alipainoon ja nostimme kehittyneistä maista Aasia-painoa lievään ylipainoon.

Korkopuolella myimme kokonaan pois sijoituksemme matalamman luottoluokitusten yrityslainoissa (HY), laskimme korkeamman luottoluokituksen (IG) yrityslainojen painoa neutraaliin ja vapautuneilla varoilla nostimme edelleen rahamarkkinasijoitusten painoa (merkittävä ylipaino).

eab viikkokatsaus viikko 13

Lue myös Elite Alfred Bergin helmikuun markkinakatsaus. 


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergViikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.