2021-03-22 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 12: Yhdysvalloissa korkojen nousu jatkuu, vaikka muualla näkyvissä rauhoittumista


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys kääntyi viime viikolla negatiiviseksi monilla markkinoilla. Seuraamistamme markkinoista negatiivisia tuottoja toivat sijoitukset Suomen (-0,26 %), Pohjois-Amerikan (-0,55 %), Aasian (-0,65 %) ja kehittyvien markkinoiden osakemarkkinat (-0,57 %). Sen sijaan positiivisiin tuottoihin ylsivät Euroopan (+0,12 %) ja Japanin osakemarkkinat (+3,02 %). Näiden kehityksen yhteisvaikutuksena myös maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) päätyivät noin -0,19 % kehitykseen.

Myös korkomarkkinoilla tuottokehitys oli pääosin negatiivista. Sekä korkean että matalan luottoluokituksen yrityslainat (-0,05 % ja -0,13 %) ja euroalueen valtionlainat (-0,22 %) tarjosivat negatiivisia tuottoja. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla kehitys oli eurosijoittajan näkökulmasta positiivista sekä dollarimääräisissä (+0,27 %) että paikallisvaluutan määräisissä lainoissa (+0,48 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikolla korkojen nousu jatkui edelleen Yhdysvalloissa, mutta muualla tilanne on rauhoittunut. Yhdysvalloissa 10 vuoden valtionlainan korko nousi viime viikolla noin 10 korkopistettä. Korkojen nousun takana on osaltaan merkki myös markkinoiden odotuksista suhteessa talouden normalisoitumiseen, mutta erityisesti myös nousseista inflaatio-odotuksista, joita ajaa erityisesti Yhdysvaltojen julkistama 1,9 biljoonan dollarin kannustinpaketti. Yhdysvaltojen keskuspankki Fedillä oli viime viikon keskiviikkona korkokokous, jossa se piti ohjauskorkonsa odotetusti 0,0 - 0,25 %:n vaihteluvälissä. Lisäksi pankki ilmoitti jatkavansa QE-ostoja nykytahdilla (vähintään 80 mrd./kk valtionlainoja ja 40 mrd./kk asuntovakuudellisia lainoja), kunnes talous osoittaa merkittävää toipumista kohti inflaatio- ja työllisyystavoitteita. Markkinoiden kannalta positiivista oli, että pankki näkee talouden jatkaneen toipumistaan työllisyyden ja talouden aktiviteetin osalta, vaikka pandemiasta kärsineet sektorit osoittavat edelleen heikkoutta. Fed myös näkee edelleen inflaation pysyvän toistaiseksi alle pankin 2 %:n tavoitetason, vaikka se nostikin omia ennusteitaan. Pankki päivitti myös omia talousennusteitaan positiivisemmiksi. Korot lähtivät kokousta seuraavana päivänä selvempään nousuun markkinoiden sulatettua kokouksen antia. Mielestämme korkomarkkinoiden odotus on edelleen se, ettei keskuspankki ole kovin huolissaan korkotason noususta, vaan antaa talouden selvästi voimistua (ml. inflaatio) ennen kuin rahapolitiikkaan tulee muutoksia/kiristyksiä.

Euroopan osalta huolestuttaa alueen hidas rokotustahti, joka on jäänyt huomattavasti jälkeen mm. Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian vastaavasta. Lisäksi viime viikolla uutinen, että jotkut Euroopan maat keskeyttivät Astra Zenecan rokotteen käyttämisen, vaikuttanee negatiivisesti sekä rokotustahtiin että ihmisten halukkuuteen ottaa ko. rokotetta. Keskeytys liittyi siihen, että joissakin tapauksissa rokottamisen jälkeen potilaille oli kehittynyt veritulppa. Euroopan lääkevirasto otti kantaa asiaan julistimalla rokotteen kuitenkin turvalliseksi ja lausui, että rokotteen hyödyt ovat suuremmat kuin haitat. Rokotustahdin hidastumisen pelätään vaikuttavan negatiivisesti Euroopan toipumiseen pandemiasta, ja sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia alueen talouteen ja markkinoihin. EU on lisäksi riidoissa Astra Zenecan kanssa liittyen rokotetoimituksiin. EU aikoo estää rokotetoimitukset EU-alueelta mm. Isoon-Britanniaan, jos Astra Zeneca edelleen viivyttelee toimitustensa kanssa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tuleva viikko on makrotapahtumarintamalla hiljaisempi kuin pari edellistä. Viikon tärkeintä antia edustavat eri maiden ostopäällikköindeksien julkaisut, jotka osaltaan kirkastavat kuvaa talouden toipumisesta.

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-12-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Myös osakeallokaation sisällä näkemykset pysyivät ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa.

Korkopuolella näkemyksemme pysyivät myös ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-12-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.