2020-03-18 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 12: Korona sai markkinat historialliseen laskuun


Lähes kaikissa omaisuuslajeissa koettiin historiallisen kova laskuviikko koronapelon muuttuessa paniikiksi. Osakemarkkinat laskivat kautta linjan, kun koronavirus jatkoi leviämistään Euroopassa ja ympäri maailmaa rajoitettiin ihmisten liikkumista.

Markkinoiden epävarmuuden odotetaan jatkuvan, kunnes syntyy selkeä näkemys tartuntamäärien kehittymisestä. Epävarmassa tilanteessa jatkamme osakkeiden osalta alipainossa. Korkopuolella olemme vieneet positiot yhä defensiivisempään suuntaan ja nostaneet rahamarkkinasijoitukset merkittävään ylipanoon.

Viikon 11 kehitys

Lähes kaikissa omaisuuslajeissa koettiin historiallisen kova laskuviikko, kun koronapelko muuttui paniikiksi.

  • Osakkeet: Globaalit: -10,4 %, Pohjois-Amerikka: -7,6 %, Eurooppa: -18,6 %

  • Korot: Valtionlainat (EMU): -2,7 %, High Yield -lainat: -8,4 %, kehittyvät markkinat HC: -10,3 %

Viikon 11 tärkeimmät tapahtumat

Öljymarkkinoilla koettiin suurin yksittäinen hinnan pudotus sitten vuoden 1991 Persianlahden sodan, kun öljyntuottajien maat eivät päässeet sopuun kaavailluista tuotannon leikkauksista, Maailman terveysjärjestö (WHO) nosti koronavirusepidemian statuksen pandemiaksi, Italia eristi maan pohjoisosan viruksen leviämisen estämiseksi, USA julisti maahan hätätilan ja kielsi kaikki Schengen-alueelta tulevat lennot maahan kuukaudeksi, Englannin keskuspankki teki yllätyskoronlaskun ja lupasi tuntuvaa elvytyspakettia taloutensa tukemiseksi ja Euroopan keskuspankki ilmoitti säännönmukaisen kokouksensa jälkeen listan toimia, joilla muun muassa turvataan pankeille riittävää likviditeettiä. Ja tästä lista vielä jatkuu.

Koronaviruksen leviäminen on johtanut riskillisten omaisuuslajien uudelleen hinnoitteluun, ja näillä näkymin pandemialla tulee olemaan maailmantaloudelle hyvin negatiivisia vaikutuksia. Epäselvää on, kuinka pitkäkestoisesta ongelmasta on kyse, joten taantumariski on merkittävästi kasvanut.

Viikon 12 tapahtumat

Seurannassa ovat koronaviruksen leviäminen ja valtioiden tulevat fiskaalitoimet taantuman välttämiseksi.

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ke: USA:n keskuspankin kokous, ohjauskorko (odotus: vaihteluväli 0,50 % - 0,75 %, edellinen: vaihteluväli 1,00 % - 1,25 %)

Taktinen näkemys

Epävarmuuden noustua laskimme helmikuun lopussa taktisen osakepainomme alipainoon.

Osakepuolella painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja pidämme kehittyvät markkinat alipainossa.

Korkopuolella olemme vieneet positiot yhä defensiivisempään suuntaan jatkamalla matalamman luottoluokitusten ja kehittyvien alueiden paikallisen valuutan lainojen keventämistä (merkittävä alipaino). Siirryimme samalla kehittyvien alueiden taalamääräisissä lainoissa alipainoon. Vastaavasti lisäsimme tuntuvasti rahamarkkinasijoitusten painoa (merkittävä ylipano).

viikkokatsaus-12

Lue myös Elite Alfred Bergin helmikuun markkinakatsaus 


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergViikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.