2021-03-15 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 11: Kohentunut markkinatunnelma


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys jatkui viime viikolla pääosin positiivisena. Nousu oli laaja-alaista, sillä kaikki päämarkkinat olivat selvässä nousussa (Eurooppa +3,48 %, Pohjois-Amerikka +2,63 %, Japani +1,82 %) ja näin ollen globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) päätyivät selvään nousuun (+2,37 %).

Korkomarkkinoilla liikkeet olivat selvästi rauhallisemmat muutaman kovan laskuviikon jälkeen. Eurovaltioiden valtionlainojen tuotot päätyivät lievään nousuun yleisen korkotason laskun seurauksena. Vastaavasti kehittyvien alueiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen velkakirjojen tuotot olivat lievästi positiiviset (+0,20 %). Sen sijaan sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen tuotot jäivät edellisen viikon tasolle.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikolla markkinoiden pääfokuksena olivat edelleen korkomarkkinoiden liikkeet, joissa nähtiin lievää rauhoittumista muutaman erittäin volatiilin viikon jälkeen, kun Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainan korko jäi tasolle 1,625 % (6 korkopistettä korkeammalle tasolle kuin viikko sitten). Korkomarkkinoiden lievän rauhoittumisen takana olivat muun muassa alkuviikolla verrattain hyvin sujunut 10 vuoden USA:n valtionlainaemissio (tarjolla oli 10 vuoden valtionlainoja 38 miljardilla dollarilla), odotuksia vaisummat helmikuun inflaatioluvut Yhdysvalloissa sekä torstaina pidetty Euroopan keskuspankin (EKP) korkokokous.

Keskiviikkona julkaistut USA:n inflaatioluvut osoittivat pohjainflaation (inflaatio pl. energia) nousseen helmikuussa odotettua vähemmän (0,1 % kk/kk, 1,3 % v/v), mikä on edelleen selvästi alle Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) 2 %:n tavoitetason. Inflaatiokuva on siis edelleen säilynyt varsin maltillisena, vaikka odotettavissa on inflaation kiihtymistä seuraavien kuukausien aikana. Odotetun inflaation kiihtymisen takana on kuitenkin pääosin tilapäisiä tekijöitä, kuten matala vertailukohta vuoden takaisesta (pandemian takia) sekä kohonneet tuottajahinnat muun muassa nousseiden raaka-aineiden hintojen [HJ1] takia. Markkinat tulevat myös jatkossa kiinnittämään huomiota inflaatiokehitykseen, varsinkin USA:n tuoreimman 1 900 miljardin taalan pandemian elvytyspaketin toteuduttua.

EKP:n korkokokouksen anti oli korkomarkkinoita tukevaa, sillä pankki ilmoitti nostavansa PEPP:n (Pandemic Emergency Purchase Programme) osto-ohjelman viikoittaisia ostoja toisella kvartaalilla, vaikka ohjelman kokonaiskoko (1 850 mrd. €) ja kesto (voimassa 03/2022 asti) pysyivät ennallaan. EKP ei kuitenkaan suostunut tarkentamaan tulevien ostojen määrää. EKP totesi, että PEPP-ostoja ei välttämättä tulla käyttämään kokonaan, mutta osto-ohjelman kokoa voidaan kasvattaa tilanteen niin vaatiessa (vajaa puolet osto-ohjelmasta nyt käytetty). EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde painotti, että EKP:n tähtäimessä ei ole korkokäyrän kontrollointi, vaan pankki pyrkii laaja-alaisesti tukemaan talouden elpymistä. Pankki näkee yhteisalueen talousnäkymien hieman vahvistuneen, mutta korostaa edelleen lyhyen aikavälin riskejä. EKP nosti hieman kuluvan ja ensi vuoden inflaatioennusteita, mutta näkee lyhyen aikavälin inflaation nousun takana väliaikaisia tekijöitä (kuten Saksassa arvonlisäveron tilapäisen laskun poistuminen).

Tulevan viikon tapahtumat

Viikon 11 makrokalenteri on selvästi edellisviikkoa suppeampi. Tarjolla on tiistaina 16.3. helmikuun vähittäismyynti- ja teollisuustuotantolukuja Yhdysvalloista, mutta pääfokus on torstaina 18.3. pidettävässä Fedin korkokokouksessa. Ohjauskoron ennakoidaan pysyvän ennallaan, ja mielenkiinto kohdistuu erityisesti pankin viestiin/näkemykseen viimeaikaisesta korkojen noususta ja sen vaikutuksesta inflaatiokuvaan ja talouteen laajemmin. Kuluvalla viikolla on tiedossa myös mielenkiintoinen ensitapaaminen Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin ja Kiinan ylimmän johdon välillä. Vaikka tuskin mitään konkreettista on luvassa, voidaan tapaamisesta saada vähän esimakua sille, mihin suuntaan suurvaltasuhteet tulevat kehittymään uuden hallinnon aikana.

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-11-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa.

Korkopuolella näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-11-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.