Vielä ehdit sijoittaa uuteen kiinteistökehitysrahastoomme – aiempi rahastomme tuotti voittoa 17,5 %


Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky:n tuottoisan voitonjaon taustalla on sijoituskohteiden myynneistä syntynyt merkittävä myyntivoitto. Liikekiinteistösalkun kehitystoimet valmistuivat vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Joulukuussa rahasto myi 16 liikekiinteistön salkun Trophi Fastighets AB:lle 44,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi rahasto on myynyt kolme valmistunutta kaavakehityskohdetta.

Elite Alfred Berg jatkaa samantyyppistä sijoitustoimintaa viime kesänä toimintansa aloittaneessa Elite Kiinteistökehitysrahasto II:ssa1. Yksityissijoittajat voivat sijoittaa rahastoon sen syöttörahaston, Elite Alfred Berg Kiinteistökehitys II Syöttörahasto III Ky:n2, kautta. Syöttörahasto on avoinna 7.6.2019 asti.

Elite Kiinteistökehitysrahasto II sijoittaa vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin kotimaisissa kasvukeskuksissa. Arvon luonti perustuu kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksiin, vuokraukseen, kohteiden vuokrattavuuden parantamiseen sekä laajennuksiin. Kullekin kohteelle on laadittu etukäteen myös irtautumissuunnitelma.

Rahaston kokonaistuottotavoite3 on 9–11 % vuodessa, joka koostuu vuotuisesta tavoitellusta 6 %:n voitonjaosta ja sijoituskohteiden myöhemmin tapahtuvan myynnin yhteydessä toteutuvasta mahdollisesta arvonoususta. Kohteen lopullinen arvonmuutos realisoituu vasta, kun kohde myydään.

Kiinteistökehitysrahastot ovat yleensä ottaen sijoittajille hyvä ja luotettava tasaisen kassavirran lähde. Niihin sijoittamalla pääsee osalliseksi myös kohdekiinteistöjen mahdollisesta arvonnoususta.

Mikäli kiinnostuit Elite Kiinteistökehitysrahasto II:sta, ole yhteydessä asiakasvastuulliseen pankkiiriisi tai Elite Alfred Bergin asiakaspalveluun puh. 0201 558 610 tai asiakaspalvelu@eabgroup.fi.

1. Kohderahaston virallinen nimi on Elite Finland Value Added Fund II Ky.
2.  Syöttörahasto Elite Alfred Berg Kiinteistökehitys II Syöttörahasto III Ky on lain vaihtoehtorahaston hoitajista mukainen vaihtoehtorahasto.
3.  Tuottotavoite ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea.


Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Alfred Berg