Verovelvollisen muutoksenhakuaika lyheni kolmeen vuoteen


Verotuksen muutoksenhakuaika lyheni viidestä vuodesta kolmeen vuoteen 

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä verovelvollisen muutoksenhakuaika lyheni kolmeen vuoteen. Viime vuoden loppuun saakka voimassa olleen lainsäädännön mukaan verovelvollinen pystyi hakemaan muutosta verotukseensa viiden vuoden ajan verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien.

Uutta lyhyempää kolmen vuoden muutoksenhakuaikaa sovelletaan muun muassa tuloverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen sekä kiinteistöverotukseen.

Yleisestä kolmen vuoden muutoksenhakuajasta huolimatta veroviranomaisella on oikeus jatkaa verovelvollisen vahingoksi tehtävän oikaisun määräaikaa yhdellä vuodella. Tätä veroviranomaisen jatkettua määräaikaa on tarkoitus soveltaa ainoastaan poikkeustapauksissa, esimerkiksi verointressiltään merkittävissä tilanteissa. Lisäksi verotusmenettelylaissa erikseen säädetyissä yksittäistilanteissa veroviranomainen voi soveltaa pidennettyä kuuden vuoden määräaikaa.

Muutoksen myötä verovelvollisen tulee reagoida entistä nopeammin mahdollisiin epäselvyyksiin omassa verotuksessaan. Eliten asiantuntijat auttavat sinua myös verotukseen liittyvissä kysymyksissä sekä verotuksen muutoksenhakuasioissa.