Verotehokkuutta yritysjärjestelyillä


Verotehokkuutta yritysjärjestelyillä – yrittäjä hyödynnä mahdollisuudet

Huhtikuun verovinkissä pureudutaan yritysten verotehokkuuden parantamiseen yritysjärjestelyjen avulla. Kerromme esimerkiksi, miten yritykset ja niiden omistajat voivat optimoida omaa verorasitustaan omistajanvaihdostilanteissa.

Suomen lainsäädäntö tarjoaa varsin monipuolisia vaihtoehtoja yrityksen varallisuuden ja verotuksen suunnitteluun yritysjärjestelyjen ja yrityksen omistusmuutosten avulla. Elinkeinotuloverolain, tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain säännökset sisältävät erilaisia mahdollisuuksia verotuksen optimointiin sekä yrityksen nykyisten että tulevien omistajien näkökulmasta. Kun omistusmuutoksissa hyödynnetään myös yritysjärjestelyjen tarjoamia mahdollisuuksia, päästään molempien osapuolten kannalta verotehokkaaseen lopputulokseen.

Huolellisilla ja hyvin aikataulutetuilla järjestelyillä verosäästöt ovat merkittäviä

Tietyissä tilanteissa yrityksen osakkeiden luovutukset voivat olla täysin verovapaita. Tuloverolain näkökulmasta tunnetuin esimerkki verovapaasta luovutuksesta on sukupolvenvaihdostilanne, jossa yritystoimintaa ryhtyy jatkamaan esimerkiksi yrittäjän oma lapsi. Tuloverolain ja perintö- ja lahjaverolain säädösten perusteella yritysten sukupolvenvaihdokset on mahdollista toteuttaa hyvinkin kevyellä verorasituksella tiettyjen edellytysten täyttyessä. Toinen esimerkki verovapaista luovutuksista liittyy yrityksen omistamien toisen yhtiön osakkeiden luovutukseen. Tietyin edellytyksin yritys voi muun muassa myydä omistamansa niin sanotut käyttöomaisuusosakkeet, kuten omistamansa tytäryhtiön osakkeet, ilman luovutuksesta koituvia veroseuraamuksia. Edellä mainittujen esimerkkien ohella lainsäädäntö tarjoaa myös muita verovapaasti toteutettavia muutoksia ja järjestelyjä, mikäli verolainsäädännön asettamat edellytykset verovapaudelle yksittäistilanteessa täyttyvät.

Laadukkaat ja tehokkaat yritysjärjestelyt vaativat aina huolellista suunnittelua, aikataulutusta ja asiantuntemusta. Yritysjärjestelyjen verotehokkuus tuhotaan usein sillä, että yritys- ja omistusjärjestelyihin ryhdytään liian myöhään. Huolellisilla ja hyvin aikataulutetuilla järjestelyillä verosäästöt ovat merkittäviä. Järjestelyjen verotehokkuuden varmistamiseksi voidaan tarvittaessa hakea ennakkoratkaisu Verohallinnolta.

Verosuunnitteluun liittyvä keskustelu on ollut Suomessa viime aikoina varsin negatiivista – kenties täysin aiheesta. Verosuunnittelu itsessään ei ole kuitenkaan laitonta. Esimerkiksi osakeyhtiön yhtenä pääasiallisena tarkoituksena on voiton tuottaminen, joten on luonnollista, että myös verorasitusta pyritään optimoimaan. Lainsäädäntö asettaa kuitenkin raamit suunnittelutoimenpiteille. Yritysten kohdalla järjestelyjen taustalla tulee aina olla myös liiketaloudellinen peruste.

Verosäästöjen lisäksi yritysjärjestelyjen ansiosta nykyinen yrityksen omistaja pääsee nauttimaan useiden vuosien työn tuloksista ja toisaalta mahdollinen yritystoiminnan jatkaja näkee yrityksen houkuttelevana kokonaisuutena jatkaa yritystoiminnan kehittämistä.

Huolehdi myös henkilökohtaisesta varallisuudestasi

Yritystoimintaan keskittyvän varallisuuden suunnittelun ohella on yhtä tärkeää suunnitella myös muuta henkilökohtaista varallisuutta ja samalla varautua yllättäviin tapahtumiin, joita tulevaisuudessa voi tulla eteen. Yrittäjänkin on syytä varautua tilanteeseen, jossa hänelle itselleen voi sattua jotain yllättävää ja odottamatonta.

Eliten perintösuunnitelman avulla saat yksityiskohtaisen ja aikataulutetun suunnitelman yrityksen omistusvaihdoksiin ja yhtiöjärjestelyihin sekä oman henkilökohtaisen varallisuuden turvaamiseen. Näin sekä yrityksesi toimintamahdollisuudet että henkilökohtaiset asiasi ovat suojattuna, mikäli jotain yllättävää tapahtuu.

Eliten asiantuntijoiden avulla laadimme juuri sinun yrityksesi tulevaisuuden kannalta tehokkaimman ratkaisun omaa henkilökohtaista varallisuuden suunnittelua unohtamatta. Kysy lisää Eliten asiantuntijoilta.