Veroilmoituspalvelulla varmistat taloutesi oikean verotuksen


Veroilmoitukseen liittyvät toiminnot voidaan hoitaa nykyään joustavasti sähköisesti Verohallinnon OmaVero-palvelussa. Sähköiset toiminnot luovat verovelvolliselle myös aiempaa suuremman vastuun veroilmoituksen toimittamisesta oikeansisältöisenä määräaikaan mennessä. Verohallinnolle myöhässä saapunut veroilmoitus tuo verovelvolliselle automaattisesti mukanaan myöhästymismaksun. Lisäksi virheellisestä (esim. perusteeton vähennysvaatimus) tai puutteellisesta (esim. puuttuva tulo) veroilmoituksesta määrätään jatkossa lähes aina veronkorotus.

Pääomatulojen osalta on hyvä huomioida, että sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta sijoitettu varallisuus ei näy veroilmoituksellasi. Sijoittaessasi varallisuutta tällaisen sopimuksen sisällä sinun ei tarvitse huolehtia veroilmoituksen täyttämisestä näiltä osin.

Asiantuntija-avun käyttäminen veroilmoituksen laatimisessa säästää ennen kaikkea aikaa ja vaivaa. Toisaalta se myös ehkäisee mahdollisiin lisämaksuihin tai veroihin johtavia virheellisyyksiä. Yhteistyökumppanimme Premium Groupin veroilmoituspalvelun avulla tarjoamme vaivattoman ja tehokkaan tavan hoitaa veroilmoitukseen liittyvät asiat.

Veroilmoituspalvelu on vaivaton ja helppo tapa välttyä verotukseen liittyviltä riskeiltä. Premiumin verotiimi hoitaa veroilmoituksesi asiantuntevasti ja ajallaan kuntoon sekä varmistaa, että kaikki tulot ja vähennykset tulee ilmoitettua ja verotettua oikein. Näin maksat veroa vain siitä määrästä, josta kuuluukin. Premiumin verotiimi tarkastaa verotuspäätöksen puolestasi, pyytää verottajaa tekemään siihen tarvittavat korjaukset sekä vastaa puolestasi verottajan mahdollisesti esittämiin lisäselvityspyyntöihin.

Veroilmoituspalveluun kuuluvat esimerkiksi seuraavat palvelut:

  • esitäytetyn veroilmoituksen ja varainhoitajien laskelmien tarkistaminen ja lisäselvitysten pyytäminen

  • veroilmoituksen tarkistaminen, täydentäminen ja toimittaminen verottajalle

  • mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaaminen

  • tarvittaessa lisäajan hakeminen veroilmoituksen täydentämiselle

  • tositteiden ja kuittien sähköinen säilytyspalvelu kuuden vuoden ajan

  • jäännösveron laskeminen ja lisäennakon hakeminen

  • verotuspäätöksen tarkistaminen ja mahdollisten korjauspyyntöjen tekeminen

  • erikseen sovittaessa tarkistamme myös aikaisempien vuosien verotukset

Palveluun sisältyvät myös erikseen sovittavat tapaamiset asiakkaan kanssa. Palvelun sisältö räätälöidään aina huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet ja kokonaistilanne.

Kysy lisää palvelusta asiantuntijoiltamme.

Teemu Pieviläinen
Senior Legal Counsel