Veroilmoituspalvelu säästää aikaa ja vaivaa


Yksityiskohtaiset ja jatkuvasti muuttuvat verolait sekä verotuskäytännöt aiheuttavat vaivaa ja haasteita, sillä harvalla verovelvollisella on mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa verotuskäytännön selvittelyyn, muutosten seuraamiseen ja tulevaisuuden ennakointiin.

Veroilmoituksen antamatta jättämisestä tai virheellisen veroilmoituksen antamisesta voi seurata verottajan asettama myöhästymismaksu tai veronkorotus ja pahimmillaan verovelvollisen virhe tai laiminlyönti voi johtaa jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

PreLex Oy:n veroasiantuntijoiden tarjoama kokonaisvaltainen palvelu mahdollistaa, että tulot ja vähennykset tulevat asianmukaisesti ilmoitettua vaaditun aikataulun mukaisesti ja että omistajaa on kohdeltu verotuksessa oikeudenmukaisesti. Ammattilaisen tekemän veroilmoitusprosessin myötä voidaan löytää merkittäviä suunnittelukohtia verotuksessa. Joka tapauksessa veroilmoituspalvelun käyttäminen vapauttaa verovelvollisen aikaa tarkoituksenmukaisempiin tehtäviin.

Veroilmoituspalvelu sisältää omistajan säännönmukaisen verotuksen hoitamisen:

  • Räätälöity materiaalipyyntö

  • Esitäytetyn veroilmoituksen tarkastaminen ja täydentäminen

  • Henkilön tai ammatinharjoittajan tuloveroilmoituksen laatiminen ja palauttaminen OmaVerossa

  • Verotuspäätöksen tarkistaminen

  • Mahdolliset lisäpalvelut, kuten lisäennakon laskeminen, veroilmoitusta koskeviin selvityspyyntöihin vastaaminen, verovalitusten valmistelu ja laatiminen sekä metsätalouden veroilmoituksen laatiminen

Veroilmoituspalvelusta saatu asiakaspalaute on aina ollut positiivista. Veroilmoituspalvelun avulla säännönmukaisen verotuksen kokonaisuus voidaan pitää hallinnassa ja käyttää aina uusinta tietoa verotusta hoidettaessa. Oikein laadittu veroilmoitus säästää aikaa ja vaivaa.

Milena Pohjola
Asiantuntija, vero- ja omistajan palvelut
PreLex Oy