2019-02-07 - Sääntely ja verotus

Veroilmoitus uudistuu


Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat jälleen maalis-huhtikuussa. Veroilmoitukseen on koottu samat tiedot kuin ennenkin, mutta sen ulkoasua on muutettu. Veroilmoitusta myös korjataan ja täydennetään eri tavalla kuin aiemmin.

Verovelvollisen tulee itse tarkastaa veroilmoitus, täydentää puuttuvat tiedot ja vaatia siitä mahdollisesti puuttuvat vähennykset. Huomaathan, että sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta sijoitettu varallisuus ei näy veroilmoituksellasi. Sijoittaessasi varallisuutta tällaisen sopimuksen sisällä sinun ei tältä osin tarvitse huolehtia veroilmoituksen täyttämisestä.

Verohallinto saa muun muassa pankeilta, arvopaperien säilyttäjiltä ja rahastoyhtiöiltä tiedot arvopapereista ja sijoitusrahasto-osuuksista sekä arvopapereiden luovutuksista ja sijoitusrahasto-osuuksien lunastuksista. Mahdolliset voitot, tappiot ja muut tuotot on laskettu esitäytetylle veroilmoitukselle Verohallinnon saamien tietojen perusteella.

Elite Alfred Bergin asiakkaat löytävät sijoituksia koskevat tiedot EAB-verkkopalvelusta, johon kirjaudut verkkosivuiltamme. Voit myös pyytää veroilmoituksen tarkistamiseksi tarvittavat raportit asiakaspalvelustamme.

Veroilmoitusta on uudistettu

Esitäytetyn veroilmoituksen ulkoasu muuttuu keväällä 2019. Veroilmoitus ei ole enää täytettävä lomake vaan tuloste verotustiedoistasi. Tarkista kaikki verotuksesi perusteena olevat tiedot ja ilmoita puuttuvat tiedot. Kaikki tiedot voit korjata ja täydentää sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Mikäli haluat ilmoittaa muutoksista paperilomakkeella, tulee tiedot täydentää erilliselle lomakkeelle. Esitäytetyn veroilmoituksen oikeassa reunassa kunkin korjattavan tiedon kohdalla on lomakkeen kuva, josta muutokset pääsee ilmoittamaan. Paperilomaketta käytettäessä muutokset tulee siis tehdä erillisille lomakkeille eikä enää suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen. Tarvittavat lomakkeet voi tulostaa Verohallinnon internetsivuilta tai pyytää lomakkeet ja palautuskuoren verotoimistosta tai Verohallinnon palvelunumerosta.

Esitäytetyn veroilmoituksen etusivulle on merkitty määräpäivä, jolloin korjaukset ja täydennykset täytyy viimeistään tehdä. Jos ilmoitat muutokset paperilomakkeella, lomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä. Myöhästyneestä ilmoituksesta voit joutua maksamaan myöhästymismaksun. Mikäli esitäytetyssä veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Verotuksen lopputulos näkyy verotuspäätöksessä

Useimmat saavat verotuspäätöksen esitäytetyn veroilmoituksen mukana. Verotuspäätöksessä on laskelma verotuksesi lopputuloksesta. Jos teet muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseesi tai Verohallinto saa verotukseesi vaikuttavia tietoja muualta, saat uuden verotuspäätöksen.

Jos et saa veroilmoituksen mukana verotuspäätöstä, ei Verohallinnolla ole vielä käytössä kaikkia tarvittavia tietoja, jotta verotus voitaisiin toimittaa. Tässä tapauksessa esitäytetyssä veroilmoituksessa on alustava verotuslaskelma, joka on tehty senhetkisten tietojen perusteella.

Veronpalautusten ja jäännösverojen maksupäivät muuttuvat

Myös veronpalautusten ja jäännösverojen maksupäivät muuttuvat. Jatkossa veronpalautukset maksetaan elokuun ja joulukuun välisenä aikana. Jäännösveron eräpäivät ovat vastaavasti elokuun ja helmikuun välisenä aikana. Maksupäivän ja eräpäivät näet omasta verotuspäätöksestäsi. Mahdollista veronpalautusta ei voi enää käyttää puolison hyväksi.

Veroilmoituspalvelu

Haluatko minimoida veroilmoitukseesi liittyvän työn ja nauttia ilmoittamisen helppoudesta? Yhteistyökumppanimme Premium Groupin veroilmoituspalvelun avulla tarjoamme vaivattoman ja tehokkaan tavan hoitaa veroilmoitukseen liittyvät asiat. Premiumin verotiimi hoitaa veroilmoituksesi asiantuntevasti ja ajallaan kuntoon sekä varmistaa, että kaikki tulot ja vähennykset tulee ilmoitettua ja verotettua oikein. Näin maksat veroa vain siitä määrästä, josta kuuluukin. Premiumin verotiimi tarkastaa verotuspäätöksen puolestasi, pyytää verottajaa tekemään siihen tarvittavat korjaukset sekä vastaa puolestasi verottajan mahdollisesti esittämiin lisäselvityspyyntöihin.

Veroilmoituspalvelun käyttäminen on helppo tapa välttyä verotukseen liittyviltä riskeiltä ja varmistaa, että kaikki tulot ja vähennykset tulee ilmoitettua asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.

Veroilmoituspalveluun sisältyy:

  1. Alkutapaaminen, materiaalin vastaanotto ja läpikäynti

  2. Esitäytetyn veroilmoituksen ja varainhoitajien laskelmien tarkistaminen

  3. Veroilmoituksen laatiminen ja toimittaminen verottajalle

  4. Verottajan lisäselvityspyyntöihin vastaaminen

  5. Tositteiden ja kuittien sähköinen säilytyspalvelu kuuden vuoden ajan

  6. Verotuspäätöksen oikeellisuuden tarkistaminen ja ennakontäydennysmaksun laskeminen

Kysy lisää palvelusta asiantuntijoiltamme.

Teemu Pieviläinen
Senior Legal Counsel