Vastuullisuus on tärkeä osa liiketoimintaamme


Asiakaslähtöisen palvelun ohella vastuullisuudella on yhä keskeisempi rooli liiketoiminnassamme. Olemme vastikään kirjanneet konkreettiset rahastokohtaiset toimintaperiaatteet osaksi salkunhoidon ohjeita. Tuorein esimerkki vastuullisesta toiminnasta on maaliskuussa 2019 allekirjoittamamme CDP-sopimus.

Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) jo vuonna 2011, ja olemme siitä lähtien raportoineet vuosittain toimenpiteistämme vastuullisuuden saralla. Alkuvuodesta 2019 määrittelimme konkreettiset rahastokohtaiset toimintaperiaatteet ja liitimme ne osaksi salkunhoidon ohjeita.

Keväällä 2019 allekirjoitimme CDP-sopimuksen, koska haluamme edesauttaa kestävää kehitystä ja hyödyntää saamaamme tietoa hiilijalanjäljistä salkunhoidossamme. CDP eli Carbon Disclosure Project on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kerää yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Organisaatio on johtavia yhtiöiden hiilijalanjälkeä kerääviä toimijoita, jolla on dataa jo noin 5 500 yhtiöstä.

Ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät ESG-tiedot ovat tärkeä osa arvioidessamme yksittäisten sijoituskohteiden tuottopotentiaalia. Hyödynnämme analysoinnissa myös osakkaamme BNP Paribasin kattavaa vastuullisuustutkimusta.

Tarjoamme myös omia vastuullisia sijoitusratkaisuja

Suosimme tuotekehityksessä sijoituskohteita, jotka tuottavat taloudellisen tuoton ohella muitakin hyötyjä, kuten päästövähennyksiä, ja tuomme enenevässä määrin myös itse markkinoille vastuullisia sijoitusratkaisuja. Esimerkkejä vaikuttavuussijoittamisen tuotteistamme ovat Elite Älyenergia -rahasto, joka sijoittaa kiinteistöjen energiankulutusta vähentäviin energiatehokkuusratkaisuihin, sekä kesällä 2018 perustettu Elite Intian Aurinko -rahasto, joka sijoittaa aurinkoenergian tuotantoon. Rahaston ja sen yhteistyökumppaneiden omistamat aurinkovoimalat tuottavat puhdasta energiaa satojentuhansien kotitalouksien kulutuksen verran. Uuden teknologian ansiosta aurinkoenergian tuotanto kuumilla ja kuivilla alueilla on taloudellisesti järkevää. Kiihtyvän ilmastokeskustelun ja ympäristötietoisuuden myötä aurinkoenergialla on myös laajaa yhteiskunnallista kannatusta, mikä tukee asiakaskysyntää. Korkean tuottopotentiaalin lisäksi sijoittajat arvostavat infrastruktuurisijoituksiin liittyvää hajautushyötyä ja ennakoitavaa kassavirtaa, joka on erityisen houkutteleva matalien korkojen ja markkinaheilahtelujen ympäristössä.

Intian Auringon on tarkoitus olla päänavaus kokonaiselle puhtaan energian tuoteperheelle, johon kuuluu kehitysvaiheeltaan ja riskiprofiililtaan erilaisia sijoitusvaihtoehtoja. Jatkossa pyrimme tuomaan niitä entistä paremmin myös yksityissijoittajien saataville. Uskomme, että tavallinen kansalainen voi vaikuttaa kestävään kehitykseen kaikkein tehokkaimmin sijoittamalla vastuullisesti.

Lue lisää vastuullisuudesta Elite Alfred Bergillä.