Vastuullisuuden ja taloudellisen tuloksen välillä on yhteys


Mediassa kirjoitetaan yhä enemmän vastuullisen sijoittamisen merkityksestä – useimmiten ympäristötekijöiden näkökulmasta. Tuoreimmat otsikot kertovat ilmaston lämpenemisen kriittisestä nousutrendistä. Kulutuksen kasvu on monen mielestä kestämätön. Kokonaisvaltaisen kuvan muodostaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä käsitteet eivät ole yksiselitteisiä: ns. ESG-tekijöitä (Environmental, Social, Governance) ovat ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat. Tämän lisäksi keskusteluissa vilahtaa termit eettinen sijoittaminen, vaikuttavuussijoittaminen ja kestävä kehitys.

Määritelmien moninaisuus vaikeuttaa vastuullisuuden arviointia. Seuraavassa on muutamia vastuullisuuteen kuuluvia alakohtia:

vastuullisuus kategoriat

Yhteys taloudelliseen tulokseen

Keskustelua on myös herättänyt, onko vastuullinen sijoittaminen erityisen tuloksellista. Moni sijoittaja pelkää, että vastuullinen toiminta lisää kustannuksia. On selvää, että esimerkiksi jätteidenkäsittely on yritykselle kustannuserä. Toisaalta esimerkiksi panostus työturvallisuuteen on kannattava investointi, jos sillä vältetään onnettomuuksien aikaansaama toimintakatkos.

Löytyy suuri määrä tieteellisiä tutkimuksia, joissa on selvitetty ESG-kriteerien vaikutusta yritysten taloudelliseen kannattavuuteen. Ensimmäiset tutkimukset ovat jo 1970-luvun alusta. Hiljattain Hampurin yliopistossa julkaistiin yhteenveto noin 2 000 tutkimuksen tuloksista. Loppupäätelmän mukaan noin 90 prosenttia tutkimuksista joko löysi myönteisen yhteyden ESG-kriteerien ja taloudellisen kannattavuuden väliltä tai ei löytänyt mitään yhteyttä. Noin 10 prosenttia tutkimuksista löysi kielteisen yhteyden.

Aikaisemmin tänä vuonna kansainvälinen indeksituottaja MSCI julkaisi raportin, jonka mukaan ESG:n ja vahvemman talouskehityksen välillä on riippuvuus. Raportin johtopäätöksenä oli, että ESG korreloi yritysten arvostuksen ja kannattavuuden kanssa. Vaikuttavana tekijänä olivat sekä yritysten profiili (matalampi pääomakustannus ja korkeampi arvostustaso) että niiden erityspiirteet (korkeampi tuottavuus ja pienempi riskitaso).

Hieman eri näkökulman tarjosi Harvard Business Schoolin vuonna 2016 julkaisema tutkimus. Siinä löydettiin yhteys paremman ja avoimemman ESG-raportoinnin ja korkeamman osakekurssin välillä. Tämä oli erityisen mielenkiintoinen tulos, sillä sen voi tulkita merkitsevän sijoittajan kannalta sitä, että vastuullisuus tuo sekä hyvän olon tunteen että paremman tuoton sijoituksille.