Uusiutuvan energian rahastomme toiminta etenee


Elite Alfred Berg käynnisti instituutiosijoittajille suunnatun pääomarahaston, joka keskittyy uusiutuvan energian infrastruktuurisijoituksiin.

Elite Alfred Berg käynnisti uuden, eurooppalaiseen uusiutuvan energian sijoituksiin keskittyvän infrastruktuurirahaston, Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky:n (jäljempänä EAB RE Infra), 16. huhtikuuta 2021.

Aurinkoenergia


EAB RE Infran sijoitustoiminnan tärkeänä kulmakivenä on vahva ESG-vaatimusten huomiointi. Sijoituskohteiden valinnassa ja hallinnoinnissa huomioidaan ESG-riskit ja -mahdollisuudet kaikilla vastuullisen sijoittamisen osa-alueilla. Sijoituskohteet läpivalaistaan erityisellä tarkkuudella ympäristövaikutusten osalta, ja sijoittajat saavat kattavan raportin säännöllisesti muun muassa positiivisten ympäristövaikutusten osalta.

Rahasto teki ensimmäisen sijoituksensa heinäkuussa 2021. Espanjaan sijoittuvassa hankkeessa sähköä tuotetaan aurinkovoimalla suoraan käyttöpaikkojen yhteydessä kaupallisten ja teollisten kiinteistöjen katoilla. Tavoitekooltaan 100 megawatin hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen projektikehittäjän sekä ranskalaisen infrastruktuurirahaston kanssa. Pääomaa sijoitetaan hankkeeseen vaiheittain sitä mukaa kun kiinteistökohtaiset projektit saavuttavat rakennusvalmiuden.

Tehdyn sijoituksen lisäksi rahasto tutkii useita muita potentiaalisia aurinkovoimakohteita Espanjassa. Tavoitteena on rakentaa Espanjassa – ja mahdollisesti myös Portugalissa – yhteensä 200 megawatin salkku rahaston sijoitusperiodin aikana. Huomioiden eurooppalaisittain erittäin suotuisat olosuhteet aurinkosähkölle sekä asetetut ilmastotavoitteet, on aurinkovoiman osuus molemmissa maissa yhä suhteellisen maltillinen. Tavoitteena on irtautua salkusta yhtenä kokonaisuutena kehitystyön ja tarvittavan tuotantodatan muodostumisen jälkeen muutaman vuoden kuluttua.

Tuulivoimakohteita sekä rakennusvalmiista että toiminnassa olevista voimaloista

Tuulivoiman puolella sijoitustiimi on tehnyt selvitystöitä usean pohjoismaisen tuuliportfolion osalta. Tuulivoimassa näemme rakennusvalmiiden hankkeiden lisäksi mielenkiintoisina kohteina myös sellaiset jo toiminnassa olevat voimalat, joissa on mahdollisuus tehostaa ja päivittää teknologiaa. Kartoitamme lisäksi sekä tuuli- että aurinkovoiman sijoituskohteita esimerkiksi Baltian maissa, joissa on suuri kasvupotentiaali uusiutuvalle energialle johtuen muun muassa hiili-intensiivisen sähköntuotannon alasajosta.

EAB RE Infran sijoitusstrategiaan on varattu mahdollisuus tehdä sijoituksia myös uusiutuvan energian tukitoimintoihin liittyviin teknologioihin. Erityisesti meitä kiinnostaa sähkön varastointi uusiutuvaa energiaa täydentävänä ratkaisuna. Selvitämme tällä hetkellä edellytyksiä rakentaa sähkövarastoja Elite Alfred Bergin kiinteistörahastojen omistamien kiinteistöjen yhteyteen.

EAB RE Infra keskittyy uusiutuvan energian markkinoilla pääasiassa pieniin tai keskikokoisiin hankkeisiin, joihin liittyy suurta kehittämispotentiaalia ja -toimenpiteitä. Näemme, että erityisesti pienemmät ja haastavat rakennus- tai kehitysprojektit tarjoavat edellytykset perinteistä infrasijoittamista korkeamman tuoton saavuttamiseen vahvaa riskikontrollia unohtamatta. Näitä kohteita yhdistämällä rakennamme suurempia kokonaisuuksia, joihin suurilla kansainvälisillä infrastruktuurisijoittajilla on voimakasta kiinnostusta. Rahaston sijoitustoiminnassa tavoitellaankin perinteisen tasaisen kassavirtatuoton lisäksi merkittäviä kehitystuottoja.

Timo Koivumäki, myyntijohtaja, instituutioasiakkaat, Elite Alfred Berg


Timo Koivumäki
Myyntijohtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg
p. 0500 419 952

Sami Sormunen, asiakasvastuullinen johtaja, instituutioasiakkaat, Elite Alfred Berg


Sami Sormunen
Asiakasvastuullinen johtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg
p. 050 544 6341


Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky on järjestyksessään toinen Elite Alfred Bergin hallinnoima uusiutuvan energian infrastruktuurirahasto. Ensimmäinen, Elite Intian Aurinko I Ky, perustettiin vuonna 2018, ja se on sijoittanut Intiassa neljään aurinkovoimalaan yhdessä Macquarie Groupin hallinnoiman rahaston ja Fortumin kanssa.

Annamme mielellämme lisätietoa EAB RE Infra -rahastosta. Ole rohkeasti yhteydessä yhteyshenkilöösi Elite Alfred Bergillä tai institutionalsales@eabgroup.fi.