Uusiutuvan energian rahastomme kuuluu nyt korkeimpaan mahdolliseen vastuullisuusluokkaan


Uusiutuvan energian infrastruktuurirahastomme Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky on nyt EU:n SFDR-sääntelyn mukainen kestäviä sijoituksia tekevä rahoitustuote, eli rahasto luokitellaan korkeimman vastuullisuusluokan niin sanotuksi tummanvihreäksi rahoitustuotteeksi.

Uusiutuvan energian rahastomme kuuluu nyt korkeimpaan mahdolliseen vastuullisuusluokkaan

Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky on eurooppalaiseen uusiutuvaan energiaan sijoittava infrastruktuurirahasto, jonka tärkeänä kulmakivenä on vahva ESG-vaatimusten huomiointi osana salkunhoitoa. Rahasto hankkii rakennusvalmiita tai tuotannossa olevia uusiutuvan energian tuotantolaitoksia eli ensi sijassa aurinko- ja tuulivoimalaitoksia Euroopassa ja kehittää niitä eteenpäin. Rahasto poikkeaa monesta muusta vastaavan kategorian rahastosta keskittymällä sijoituskohteiden kehittämiseen. Rahasto voi sijoittaa osan varoistaan myös uusiutuvaan energiaan liittyviin teknologioihin (esim. sähkön varastointi).

Sijoituskohteiden valinnassa ja hallinnoinnissa huomioidaan olennaiset ESG-riskit ja -mahdollisuudet kaikilla vastuullisen sijoittamisen osa-alueilla. Sijoituskohteet läpivalaistaan erityisellä tarkkuudella ympäristövaikutusten osalta, ja sijoittajat saavat säännöllisesti kattavan raportin muun muassa positiivisten ympäristövaikutusten osalta. Rahaston tarkoituksena on tehdä kestäviä sijoituksia.

Elite Alfred Bergillä rahaston hoidosta ja sijoitustoiminnasta vastaa nimetty neljän hengen salkunhoitotiimi. Rahaston sijoitustoiminta on aktiivista, ja salkunhoidossa hyödynnetään Elite Alfred Bergin laajaa kansainvälistä kumppaniverkostoa uusien projektien hankinnassa, toteuttamisessa ja kehittämisessä.

SFDR-luokituksen mukaisen niin sanotun tummanvihreän rahoitustuotteen pitää täyttää sääntelyn asettamat tiukat vastuullisuuskriteerit. Rahoitustuotteeseen sijoittaneille tulee säännöllisesti raportoida tuotteen edistämistä ympäristö- tai yhteiskunnallisista näkökohdista ja sijoitusten kestävyystavoitteiden toteutumisesta. Rahasto luokitellaan myös EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti rahoitustuotteeksi, jolla on tavoitteena asetuksen artikla 10 mukainen ilmastonmuutoksen vastainen toiminta.