Uusiutuvan energian rahastomme ensimmäisen aurinkovoimalan rakennustyöt ovat käynnistyneet


Uusiutuvan energian rahastomme ensimmäisen aurinkovoimalan rakennustyöt ovat käynnistyneet. Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II sijoitti keväällä 69 megawatin aurinkoenergiahankkeeseen Espanjassa. Costa-niminen hanke edistää tavoitetta siirtyä kohti fossiilivapaata energian tuotantoa.

Re infra tyomaa aurinkopaneli-1200-628

Projekti Costan ensimmäisen aurinkovoimalan rakentaminen aloitettiin huhtikuussa.

Alkuvuonna 2022 Ukrainan sodan ja Venäjälle asetettujen pakotteiden ja niiden vastatoimien seurauksena fossiilisten polttoaineiden hinnat nousivat voimakkaasti ja energian hintojen heilunta markkinoilla kasvoi entisestään. Polttoaineiden kohonneet hinnat nostivat sähkön hintaa suuressa osassa Eurooppaa. Uusiutuvan energian voimakas kasvu on keskeinen tekijä Euroopan energiakriisiin ratkaisussa. Ilmastotavoitteiden lisäksi vihreää siirtymää tukee halu vahvistaa Euroopan energiaomavaraisuutta.

Korkean sähkön hinnan myötä myös uusien kiinteiden monivuotisten sähkönostosopimusten hintatasot ovat nousseet Euroopassa merkittävästi. Markkinaympäristö näkyy parantuneina tuotto-odotuksina uusissa aurinko- ja tuulivoimakohteissa, joissa ei vielä ole lukittu etukäteen tuotetun sähkön myyntihintaa. Seuraamme markkinaa tarkasti ja maksimoimme korkeasta sähkönhinnasta tulevan hyödyn koko rakenteilla olevan portfoliomme osalta.

Projekti Techo

Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II -rahaston ensimmäisessä sijoituskohteessa, aurinkovoimasalkku Techossa, tavoitteena on rakentaa muutaman seuraavan vuoden aikana 100 megawatin voimalakokonaisuus Espanjaan ja Portugaliin. Kohteet koostuvat kaupallisten ja teollisten kiinteistöjen katoille asennettavista aurinkovoimaloista, joissa valtaosan tuotetusta sähköstä ostaa ja käyttää kiinteistössä toimiva yritys. Techo on yhteissijoitus uusiutuvan energian sijoituskohteisiin erikoistuneen ranskalaisen varainhoitaja RGreen Investin sekä aurinkoenergian hankekehittäjä Recapin kanssa.

Toukokuun lopussa salkkuun sisältyi yhdeksän kiinteistökohtaista projektia, joiden yhteenlaskettu sähköntuotannon kapasiteetti valmistuessaan tulee olemaan noin 15 megawattia. Ensimmäisten projektien rakentaminen on tarkoitus aloittaa toisen vuosineljänneksen aikana. Techon paikallinen tiimi on vastuussa urakointisopimusten hankkimisesta, projektien etenemisen seurannasta sekä niiden valmistumisesta.

Projekti Costa

Rahaston toinen sijoituskohde projekti Costa sisältää yhteensä 69 megawatin aurinkovoimalasalkun rakentamisen Murcian ja Alicanten alueilla Espanjassa. Rahaston yhteistyökumppanina toimii Recap, joka tuo hankkeeseen erityisesti teknistä osaamistaan. Costassa on kyse teollisen koon aurinkovoimaloista, joita sijoitukseen sisältyy tämänhetkisen suunnitelman mukaan 12.

Ensimmäisen rakennusvalmiin aurinkovoimalan sopimuskokonaisuus solmittiin maaliskuussa, ja sen rakentaminen aloitettiin huhtikuussa. Neljän megawatin suuruisen voimalan on tarkoitus valmistua ja alkaa tuottaa sähköä loppuvuodesta. Costan muut voimalaprojektit käynnistyvät arvion mukaan seuraavien 18 kuukauden aikana.

Hankevirta

Aurinkovoiman lisäksi rahasto on tutustunut valittuihin tuulivoimakohteisiin, pääasiassa Pohjoismaissa. Tuulivoimassa erityisen mielenkiintoisia sijoituskohteita ovat sellaiset toiminnassa olevat voimalat, joissa on potentiaalia luoda arvoa korvaamalla vanha teknologia uusilla suuremmilla turbiineilla. Rahastolla on selvitysvaiheessa Suomeen Pohjanmaalle sijoittuva hanke, jossa on merkittävää uudistamispotentiaalia.

Rahaston sijoitusstrategiaan on varattu mahdollisuus tehdä sijoituksia myös uusiutuvan energian tuotantoa täydentäviin teknologioihin. Erityisen kiinnostavalta vaikuttaa sähkön varastointi uusiutuvaa energiaa täydentävänä ratkaisuna.

Antti Jaakonsaari, salkunhoitaja, Elite Alfred Berg

Antti Jaakonsaari
Salkunhoitaja
Elite Alfred Berg