Uusiutuva energia on tuottava sijoitus


Uusiutuva energia tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden sijoittajille. Tulevaisuudessa uusiutuvien energiamuotojen, kuten maa-, ilma- ja aurinkoenergian, hinnat saavuttavat tason, jossa niiden kilpailukyky on ylivoimainen.

Tilastokeskuksen mukaan uusiutuvan energian osuus koko energian tuotannosta Suomessa on noin 35 prosenttia. Osuus saattaa tuntua suurelta, mutta yllättäen osuus oli jo vuonna 1970 lähes 30 prosenttia, lähinnä vesivoimasta johtuen. Saman reilun 45 vuoden aikana energian kokonaistuotanto on kaksinkertaistunut. Fossiilisten energialähteiden rinnalle on tullut ydinvoima ja turve, joilla on katettu suurin osa energiankulutuksen kasvusta.

Energia on lähes ilmaista. Kuulostaa utopialta.

Tulevaisuus on erilainen. Uusiutuvien energiamuotojen, kuten esimerkiksi maa-, ilma- ja aurinkoenergian, hinnat saavuttavat tason, jossa niiden kilpailukyky on ylivoimainen. Tämä tarjoaa erinomaisen ja tuottavan mahdollisuuden sijoittajille.

Energia on lähes ilmaista. Kuulostaa utopialta, mutta uusiutuvien energialähteiden osalta olemme menossa tähän suuntaan. Todellinen energianlähde eli aurinko tuottaa energian ilmaiseksi ja teknologian kehittyessä pystymme sen yhä tehokkaammin ottamaan talteen ilmasta, tuulesta, maasta tai suoraan auringon säteistä. Aurinkopaneelien tuottavuuden suhteessa hintaan on arvioitu kaksinkertaistuvan 2–3 vuoden välein teknologian kehittyessä. Aurinkopaneelien hyötysuhteella mitataan sitä osaa auringon säteilystä, jonka paneeli pystyy muuttamaan sähköenergiaksi. Nykyisellä teknologialla saadaan talteen parhaimmillaan noin viidennes aurinkosäteilystä, mutta teoriassa tämä on mahdollista jopa kolminkertaistaa. Mikäli paneelien hinta samalla puolittuu, on nykyteknologiaan verrattuna mahdollisuus saada kuusinkertainen määrä sähköä samalla investoinnilla. Tämä toisi aurinkopaneeli-investoinnin takaisinmaksuajan nykyisellä energian hinnalla Suomen olosuhteissa alle viiteen vuoteen, jonka jälkeen ilmaista energiaa olisi tarjolla 15–20 vuotta ilman lisäinvestointeja.

Samanaikaisesti myös energian varastoiminen kehittyy nopeaa vauhtia. Tällä hetkellä ongelma on, että aurinkoenergiaa ei saada tasaisesti ja kulutus ajoittuu eri ajankohtaan auringon huippusäteilyn kanssa. Aurinko harvemmin lämmittää silloin, kun kiinteistöt Suomessa tarvitsevat eniten lämpöenergiaa. Tulevaisuudessa tämän ongelman ratkaisee tehokas energian varastointi.

Säästöä kiinteistölle, tuottoa sijoittajalle

Elite on tutkinut sijoittajille syntyvää tilaisuutta energiatuotannon muuttuessa. Jo nykytilanteessa uusiutuvan energian investoinnit tuottavat merkittävän energiakustannussäästön kiinteistöjen lämmitys- tai muihin energiakuluihin. Tulevaisuudessa tilanne on vielä parempi. Suomessa merkittäviä kustannussäästöjä voidaan saavuttaa esimerkiksi korvaamalla öljylämmitys uusiutuvalla energialla. Maailmalla on myös mahdollista tehdä aurinkovoimalainvestointeja, joissa takaisinmaksuaika on 5–7 vuotta. Elite tarjoaa mahdollisuuden olla mukana molemmissa.

Elite Älyenergia I Ky -rahasto sijoittaa kiinteistöjen uusiutuvan energiatuotannon investointeihin ja energiatehokkuuden parantamiseen esimerkiksi lämmön talteenoton avulla. Rahaston ja siihen sijoittaneiden tuotot muodostuvat kiinteistön omistajien ja käyttäjien maksamista käyttömaksuista. Kiinteistön omistaja tai käyttäjä voi uudistaa kiinteistönsä teknologian ilman alkuinvestointia ja maksaa rahastolle vuokraa energian käytön ja tehdyn investoinnin suuruuden mukaan. Saavutettujen säästöjen avulla kiinteistön omistaja saa tuottoa osittain jo alkuvaiheessa, mutta etenkin, kun rahaston kanssa tehty sopimus päättyy. Kaiken tämän lisäksi tehdyt sijoitukset vähentävät merkittävästi ympäristölle haitallisia päästöjä.

Uusiutuva energia on hyvä sijoitus sijoittajalle, kiinteistön omistajalle ja ympäristölle.

Tutustu rahastojemme lakisääteisiin materiaaleihin


Daniel Pasternack

Daniel Pasternack
Toimitusjohtaja
Elite Varainhoito Oyj