Uusia vastuullisia sijoitustuotteita tuotosta tinkimättä


Tuomme näin vuoden alkuun kaksi vastuullista sijoitustuotetta yksityissijoittajien merkittäväksi. Kummankin tuotteen kohdeyhtiöt ottavat toiminnassaan huomioon ilmastonmuutoksen ja luonnon hyvinvoinnin ja sitoutuvat hyvän hallintotavan periaatteisiin. Vastuullisen sijoittamisen ajatellaan usein olevan ristiriidassa hyvien tuottojen kanssa. Kuluttajien kysyntä ja megatrendit ohjaavat kuitenkin maailmaa suuntaan, jossa voittajia ovat vastuullisesti toimivat yritykset. Vastuullinen sijoittaminen tarjoaa tutkitusti parempaa tuottoa, kun sijoitustoiminta toteutetaan oikealla tavalla.

Vastuullisuus-kasi-graafit

Ensimmäinen yksityisasiakkaille tarjottava vastuullinen sijoitustuote on rahastomuotoinen BNP Paribas Energy Transition, jota on aiemmin tarjottu vain ammattisijoittajille. Rahasto sijoittaa varansa yhtiöihin, jotka edistävät ja tukevat globaaleja tavoitteita vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siirtymistä puhtaan uusiutuvan energian aikakauteen. Nämä tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa, ja niillä pyritään rajoittamaan maapallon lämpeneminen enintään kahteen asteeseen vuoteen 2050 mennessä. Rahastoa voi merkitä ja lunastaa kunakin pankkipäivänä. Lue lisää rahastosta sivulta BNP Paribas Energy Transition.

Toinen vastuullinen sijoitustuotteemme on uusi joukkovelkakirjalainamme Elite Alfred Berg Ilmastoteko Turbo, jonka kohde-etuutena on 50:n vastuullisesti toimivan yhtiön muodostama osakeindeksi. Sijoitusaika on noin viisi vuotta ja laina on pääomasuojaamaton. Lainan merkintäaikataulu on rajattu aikavälille 18.1.2021–12.2.2021. Lue lisää Elite Alfred Berg Ilmastoteko Turbosta.

Rami Niemi

Rami Niemi
Liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat
Elite Alfred Berg