Uusi ympäristörahasto Elite Älyenergia


Haluaisitko edistää uusiutuvan energian käyttöä ja samalla saada kilpailukykyistä tuottoa rahoillesi?

Ilmaston puolesta on pidetty hienoja puheita ja tehty sopimuksia valtioiden kesken, mutta viime kädessä markkinatalous ratkaisee, muuttuvatko sanat teoiksi. Mikäli ympäristöystävällisistä hankkeista saadaan taloudellisesti kannattavia, investoinnit ohjautuvat niihin automaattisesti – ilman pakottavaa lainsäädäntöä tai kilpailua vääristäviä tukia.

Olemme tänä vuonna tehneet Elitellä valtavan määrän työtä pystyäksemme tarjoamaan asiakkaillemme sijoituskohteita, jotka edistävät vihreitä arvoja – ja ovat samalla hyviä tuotonlähteitä. Nyt voimme ylpeänä kertoa, että avasimme maanantaina 21.11.2016 ensimmäisen oman ympäristörahastomme Elite Älyenergian.

Uusi ympäristörahasto, viralliselta nimeltään Elite Älyenergia I Ky, sijoittaa kiinteistöjen älykkäisiin lämmitys-, ilmanvaihto- ja valaistusjärjestelmiin, jotka hyödyntävät uusiutuvaa energiaa ja parantavat niiden energiatehokkuutta. Elite Älyenergian investoinnit ovat laitetoimittajista riippumattomia ja kohdistuvat aina uusimpiin taloudellisesti tehokkaisiin teknologioihin. Investointien tehokkuutta tukee myös tytäryhtiömme Thermo Power Finland Oy:n kehittämä automaatio-ohjaus, jolla voidaan etänä kontrolloida ja optimoida kiinteistön lämmitysenergiantuottoa, pidentää järjestelmien käyttöikää sekä lisätä investoinnin arvoa.

Hajauttamalla sijoitukset suureen määrään kiinteistöjä on mahdollista saavuttaa tasainen energiasäästöihin perustuva tuotto. Elite Älyenergia on määräaikainen pääomarahasto, joka pyrkii tarjoamaan 8-10 prosentin vuotuisen kokonaistuoton.

Sijoittaminen kiinteistöjen energiatehokkuuteen on nyt kannattavaa, sillä uusiutuvaa maa- ja ilmaenergiaa hyödyntävät järjestelmät kehittyvät jatkuvasti ja ovat taloudellisesti tuottavia investointeja verrattuna perinteisiin energiamuotoihin. Samalla edistetään merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä sekä vähennetään kiinteistöjen energian kokonaiskulutusta ja fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia päästöjä.