Uusi sijoitustuotteemme hyödyntää lisääntynyttä teknologiapalveluiden käyttöä


Elite Alfred Berg tarjoaa asiakkaidensa merkittäväksi uuden teknologiayhtiöihin sijoittavan joukkovelkakirjalainan Elite Alfred Berg Teknologiayhtiöt Kuponki. Lainan merkintäaika on 11.11.–9.12.2020.

Tietoverkoissa tarjottavien palveluiden käyttö on lisääntynyt koronapandemian aikana, ja käytön odotetaan jäävän korkealle tasolle myös pandemian talttumisen jälkeen. Erityisesti verkkokaupan ja sosiaalisen median käytön ennustetaan lisääntyvän tulevina vuosina. Elite Alfred Berg Teknologiayhtiöt Kuponki on joukkovelkakirjalaina, jonka kohde-etuutena on 10 suuren Yhdysvalloissa listatun teknologiayhtiön muodostama osakeindeksi. Indeksiin valittujen yhtiöiden uskotaan hyötyvän palveluiden lisääntyneestä kysynnästä.

Teknologiayhtiotkuponk

Sijoittajille uusi joukkovelkakirjalaina tarjoaa alustavasti puolivuosittain kasvavan 5 %:n tuoton* (vuositasolla 10 %) ja mahdollisuuden ennen aikaiseen erääntymiseen puolivuosittain ensimmäisestä vuodesta alkaen. Sijoitus on maksimissaan kuuden vuoden pituinen. Tuoton saamiseksi riittää indeksin pysyminen nykytasollaan. Laina on pääomasuojaamaton, mutta tarjoaa suojaa osakeindeksin 30 %:n kurssilaskua vastaan.

Lue lisää joukkovelkakirjalainasta: Elite Alfred Berg Teknologiayhtiöt Kuponki


*Tuotto-odotus ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä.