Uusi SFDR-sääntely helpottaa sijoitustuotteiden vastuullisuuden arviointia


EU:n rahoitusalaa koskeva SFDRsääntely pyrkii estämään viherpesua ja ohjaamaan pääomavirtoja vastuullisiin sijoituskohteisiin. Uuden sääntelyn myötä rahoitusalan toimijat luokittelevat rahoitustuotteensa vastuullisuuden mukaan valkoisiin, vaaleanvihreisiin ja tummanvihreisiin tuotteisiin.

EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (englanniksi Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector “SFDR”) tuli sovellettavaksi 10.3.2021. Kyseessä on merkittävä positiivinen muutos rahoitusalalla, sillä SFDR-sääntely edellyttää rahoitusalan toimijoita antamaan standardisoitua tietoa rahoitustuotteidensa kestävyysvaikutuksista. Sääntelyn keskeinen tavoite on estää viherpesu ja ohjata pääomavirtoja ESG-kestäviin käyttötarkoituksiin. SFDR-sääntely on osa EU:n laajempaa vihreän kehityksen ohjelmaa, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Konkretian tasolla SFDR-sääntely edellyttää rahoitusalan toimijoita luokittelemaan rahoitustuotteensa vastuullisuuden mukaan ns. valkoisiin, vaaleanvihreisiin ja tummanvihreisiin tuotteisiin. Jotta rahoitustuotteella olisi sääntelyn standardoimalla tavalla positiivia ympäristövaikutuksia, ja se voisi siten saada vaalean- tai tummanvihreän tuotteen leiman, tulee tuotteen täyttää sääntelyn asettamat tiukat kriteerit ja tuotteeseen sijoittaneille tulee säännöllisesti raportoida siitä, kuinka tuotteen edistämät ympäristö- tai yhteiskunnalliset näkökohdat tai kestävyystavoitteet ovat toteutuneet sijoituksissa.

EAB Rahastoyhtiö Oy:n uusi pääomarahasto Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky on SFDR-sääntelyn mukainen vaaleanvihreä tuote. Rahaston sijoitusstrategiana on sijoittaa ilmastokestävästi uusiutuvan energian voimalaitoksiin ja muihin uusiutuvan energian tuotantoa tukeviin ratkaisuihin, infrastruktuuriin ja teknologiaan. Rahasto on alansa edelläkävijä, sillä sen markkinointia edeltävässä viranomaisprosessissa SFDR-sääntely ei vielä ollut astunut voimaan eikä asiaa käsittelevä viranomainen ollut kohdannut muita vaaleanvihreitä tuotteita. Rahastoon sijoittamista harkitsevat saavat osana muuta rahastodokumentaatiota perehdyttäväkseen myös rahaston kestävyysvaikutuksia koskevaa tarkempaa tietoa.

Ella Soldan

Ella Soldan
Legal Counsel
Elite Alfred Berg


Lue myös: Tuomme markkinoille uuden pääomarahaston vastuullisille ammattisijoittajille