UNPRI - vastuullinen sijoittaminen


Vastuullinen sijoittaminen Elite Varainhoito Oyj:ssä tarkoittaa, että huomioimme yhteiskuntavastuukysymykset sijoituspäätöksiä tehdessämme. Meillä on vastuu eri sidosryhmillemme kuten omistajille ja asiakkaillemme. Vastuullisuus on keskeinen osa Elite Alfred Bergin sijoitustoimintaa ja sijoitusten riskienhallintaa. Pyrimme tällä varmistamaan sijoitustemme pitkäaikaisen tuoton ja arvonkehityksen sekä harjoittamaan vastuullista sijoitustoimintaa. Vastuullisuus on niin lainsäädännön ja hyvien markkinakäytäntöjen noudattamista sekä sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin allekirjoittamalla UNPRI:n (United Nations Principles of Responsible Investment). Periaatteet käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisesta.

UNPRI:n allekirjoittaja sitoutuu seuraaviin kohtiin:

  • Liittämään vastuullisen sijoittamisen periaatteet osaksi sijoitusprosesseja.

  • Toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään vastuullisuus-asiat omistajakäytäntöihinsä

  • Edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista vastuullisuus-raportointia

  • Edistämään vastuullisen sijoittamisen per iaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla.

  • Edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa

  • Raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä.

PRI logo

Vastuullisuus Elite Alfred Bergillä

Vastuulliset toimintatavat kuvastuvat selkeistä sijoitusprosesseista, laadukkaasta sijoituskohteiden analysoinnista ja sisäisestä valvonnasta. Sijoituskohteina ovat sekä yksittäisen arvopaperit, ETF:t että rahastot. Vastuullisuus on yksi kriteereistämme, koska uskomme että vastuullisesti toimijat menestyvät pitkällä tähtäimellä. Omistajaohjauksen merkitys vastuullisessa sijoittamisessamme on toistaiseksi pieni, koska suurin osa sijoituksistamme kohdistuu muuhun kuin suoriin osakesijoituksiin. Edistämme vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa edellyttämällä UNPRI allekirjoitusta niiltä varainhoitajilta, joiden rahastoihin sijoitamme. Raportoimme vuosittain vastuullisen sijoittamisen toimista UNPRI:n kautta.

Lue lisää vastuullisudesta sijoitustoiminnassa (PDF)