Tyytyväinen henkilöstö, tyytyväiset asiakkaat – RealMachinery tukee työssä viihtymistä henkilöstörahastolla


Yksi Elite Palkitsemispalveluiden asiakkaista, RealMachinery Oy, perusti vuosi sitten henkilöstörahaston, jonka kautta se palkitsee työntekijöitään asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Henkilöstörahaston ensimmäinen vuosi oli onnistunut, sillä rahastoon kertyi 200 000 euroa.

RealMachineryssä uskotaan, että työssään viihtyvä henkilökunta takaa parhaat palvelut myös asiakkaille. Henkilöstörahaston perustaminen oli yksi tapa kehittää henkilökunnan motivaatiota ja tiimihenkeä. Rahaston myötä erilliset, henkilökohtaiset palkkiomenetelmät poistuivat ja kaikki työntekijät asetettiin samalle viivalle. Alkupääomaksi RealMachinery lahjoitti palkkiorahastolle 5 % yrityksen osakkeista.

- Asetamme henkilökunnalle erilaisia tavoitteita niin myynnillisesti kuin turvallisuusasioiden ja puhtaustasojen puolesta, joiden täyttyessä maksamme bonukset palkkiorahastoon. Ensimmäinen vuosi oli erinomainen – tavoitteet täyttyivät monilta osin ja rahastoon kertyi rahaa noin 200 000 euroa, mikä on noin 3 000 euroa työntekijää kohden, kertoo RealMachinery Oy:n toimitusjohtaja Mikko Uusi-Marttila.

Taloudellista turvaa henkilöstölle

Rahaston tarkoituksena on luoda henkilökunnalle taloudellista turvaa. Työntekijät voivat päättää vuosittain nostavatko 15 % omasta osuudestaan vai kerryttävätkö summaa tulevaisuutta varten.

- Mukaan rahastoon kuuluvat automaattisesti kaikki konsernin työntekijät. Palkkiot pysyvät rahastossa ja, kun joskus työsuhde päättyy, maksetaan siellä oleva summa työntekijälle, rahaston hallituksen puheenjohtaja Heikki Pohjanpää kertoo.

Rahasto lisää yhteisöllisyyttä ja näkyy positiivisesti myös asiakaspinnassa"

Rahaston arvoa ei pyritä nostamaan pelkillä palkkioilla vaan se harjoittaa myös sijoitustoimintaa. Rahaston hallinnoinnista vastaa Elite Palkitsemispalvelut.

- Elite Palkitsemispalvelut on alan ammattilainen ja hoitaa kaikki käytännön toimet. Rahaston tarkoitus on sijoittaa rahaa maltillisella riskitasolla, joka kerryttää rahasto-osuutta. Toimintaa säätelee henkilöstörahastolaki, Pohjanpää sanoo.

Palkkiorahastosta on selkeää etua työntekijöille. Palkkioista ei tarvitse maksaa lakisääteisiä palkkojen sivukuluja, vaan palkkiot maksetaan täysimääräisesti rahastoon. Nostoista ei vähennetä missään vaiheessa sosiaaliturvamaksuja ym. henkilösivukuluja, mikä tuo noin 10 %:n säästöt. Lisäksi nostoista 20 % on aina verovapaata ja loppuosa verotetaan ansiotulon mukaan.

- Rahastossa on mukana koko konekonserni, joten tavoitteiden saavuttaminen vaatii yhteistyötä kaikkien osastojen välillä. Tämä lisää yhteisöllisyyttä ja näkyy positiivisesti myös meidän asiakaspinnassa, Pohjanpää kertoo.

Kiinnostuitko henkilöstörahastoista?

Henkilöstörahasto sopii kaikille yrityksille toimialasta riippumatta, samoin kuin julkisen sektorin organisaatioille. Lainsäädännön asettama minimihenkilöstömäärä on 10. Rahasto voidaan perustaa, jos organisaatiossa on käytössä tulos- tai voittopalkkiojärjestelmä – tai tahtotila järjestelmän käyttöönottamiselle. Asiantuntijan kanssa rahaston käyttöönotto on helppoa, eikä sen hoito vaadi työnantajalta lisäresursointia.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin keskustellaan, millä tavoin henkilöstörahaston tuomia etuja voitaisiin hyödyntää sinun organisaatiossasi.

Lisätietoa löydät myös verkkosivultamme Palkitseminen ja henkilöstörahasto.

Jutussa on käytetty lähteenä RealMachinery Oy:n asiakaslehteä RealMagazine, 2/2018.