Tyttöjen koulutusta ja tasa-arvoa tukemassa


Jokaisella tytöllä on oikeus saada laadukasta koulutusta, päättää elämästään, osallistua päätöksentekoon ja kasvaa turvassa. Kehittyvissä maissa asuvat tytöt kohtaavat edelleen esteitä koulunkäynnin tiellä.

Juhlistaaksemme kansainvälistä naistenpäivää, teimme Elite Alfred Bergillä lahjoituksen, joka tukee Plan International Suomen arvokasta työtä tyttöjen oikeuksien puolesta. Lahjoituksellamme pystymme edistämään erityisesti tyttöjen koulutusta ja tasa-arvoa. Tuella tytöt saavat laadukasta koulutusta ja oppivat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat rakentaa parempaa tulevaisuutta itselleen ja perheilleen. Tyttöjen koulutus on paras tapa katkaista köyhyyden kierre. Tukemalla tyttöjen koulutusta edistetään koko yhteisön hyvinvointia ja kykyä sopeutua elinympäristön muutoksiin.

koulutus 820x312 fi

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, syrjimättömyys sekä yhdenvertaisuus ovat Elite Alfred Bergillä tärkeitä periaatteita. Elite Alfred Bergillä on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, johon on kirjattu toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä sovittu niiden seurannasta.