Työpäivä salkunhoitajan saappaissa


Maanantaiaamuisin suljemme huoneemme oven ja päätämme, miltä maailma näyttää Eliten salkunhoitajan silmin. Viikoittaisessa allokaatiopalaverissa otamme yhdessä kantaa inflaatio- ja talouskasvunäkymiin, keskuspankkien rahapolitiikkaan, riskisentimenttiin sekä luotto- ja korkoriskeihin. Niiden pohjalta muodostamme globaalin korkoallokaation ja osakeallokaation ja päätämme millaisen jakauman mukaan sijoitamme hoidossamme olevia varoja.

Salkunhoitajan työpäivä alkaa oikeastaan jo kotona, kun luemme läpi Aasian tärkeimmät uutiset ja markkinaliikkeet edelliseltä illalta ja aamulta. Julkisilla liikennevälineillä kulkevat voivat jatkaa silmäilyä työmatkan aikana. Työpaikalla aamu alkaa tutkimalla rahaston sijoituksia koskevat tapahtumat. Luettava materiaali painottuu yhtiö- ja toimialakohtaisiin uutisiin.

Seuraavana vuorossa on rahastojen edellisen päivän arvonlaskentojen tarkistaminen ja toimenpiteen kuittaaminen rahastohallintoon. Potentiaalisten muutosten suunnittelu ja rahaston strategian suunnittelu ovat jokapäiväistä työtä. Tarvittavat muutokset tehdään markkinatilanteen niin mahdollistaessa.

MiFID II -sääntely jätti jälkensä

Rahastonhoitajan työt muuttuivat olennaisesti 3. tammikuuta 2018. Silloin sijoitustoiminnan sääntely uudistui ja MiFID II astui voimaan. Salkunhoitajiemme arjessa se merkitsi sitä, että rahaston kauppojen tekeminen siirtyi sähköiseen kaupankäyntiin ja puhelimitse tai chatissä käyty kauppa loppui. Henkilökohtaiset kontaktit ovat vähentyneet ja ruutuaika lisääntynyt, kun kaikki kaupat tehdään tietokoneella. Jo entuudestaan olemme tuijottaneet tietokoneen ruutua aktiivisesti seuratessamme uutisia ja tuotteiden hintoja Bloombergin informaatio- ja kaupankäyntijärjestelmästä.

Viikon aikana salkunhoitomme osallistuu yritysten ja yhteistyökumppaneiden järjestämiin yritystapaamisiin ja seminaareihin. Tapaamme myös analyytikoita ja seuraamme erilaisia näkemyksiä, joiden pohjalta muodostamme oman näkemyksemme. Vaikka Eliten salkunhoito muodostaa viikoittain yhteisen näkemyksen, on jokaisella rahastonhoitajalla myös oma näkemyksensä, johon haetaan vaikutteita jatkuvalla sparrauksella muiden salkunhoitajien kanssa.

Salkunhoitajan työ on salkunhoitoa 24/7, koska iltaisinkin seuraamme markkinoita ja luemme analyysejä. Uutisiahan tulee kaikista medioista kellon ympäri.

Esimerkkejä salkunhoitajiemme sijoituspäätöksistä helmikuulta

Marko: ”Ostin Elite Suomi -rahastoon lisää Stora Ensoa, koska näin pakkauskartongin kysynnässä kasvua mm. lisääntyvän nettikaupan kautta. Syklisten osakkeiden osuus on ollut rahastossamme hienoisessa nousussa.”

Sami: ”Kevensin korkean riskin yrityslainoja korkorahaston sijoituksista, sillä halusin keventää rahaston luottoriskiä.”

Jukka U: ”Riskipariteettiajatteluun perustuvassa Elite Optimi -rahastossa lisäsin hieman kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisten lainojen osuutta. Heikko taala ja korkeat hyödykehinnat tarjoavat hyvän ympäristön kehittyvien markkinoiden sijoituksille. Lisäksi monien kehittyvien markkinoiden talouden fundamentit näyttävät hyvältä.”

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Varainhoito OyjTässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Elite ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.