Tuplatuottoa pääomasijoittamisella


Pääomasijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista listaamattomiin osakkeisiin, korkopapereihin tai kiinteistöihin. Pitkällä aikavälillä hyvin tuottaneet pääomasijoitukset ovat tervetullut vaihtoehto nykyisessä markkinatilanteessa.

Pääomasijoitukset ovat olleet tuottoisia pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi suomalaisten työeläkeyhtiöiden pääomasijoitukset ovat tuottaneet vuosina 2005 - 2015 keskimäärin 13,8 % vuotuista tuottoa. Tämä on lähes tuplat verrattuna noteerattujen osakkeiden 7,3 % vuotuiseen tuottoon.

paaomasijoittaminen

Suomalaisten työeläkeyhtiöiden sijoitusten tuotto 2005-2015 (Lähde: Tela)

Mitä pitää huomioida, kun sijoittaa pääomarahastoon?

Kun sijoittaa listaamattomiin arvopapereihin, on hyvä ymmärtää siihen liittyvät erot listattuun osake- ja korkomarkkinaan verrattuna. Alla on kuvattu pääomasijoittamisen pääpiirteet.

Pääomasijoittajan muistilista:

 1. Sijoittaminen on pitkäaikaista.

  Pääomarahasto sijoittaa rahat aina pitkäaikaisesti. Tyypillinen sijoitusaika rahastolle on 5 - 10 vuotta. Liian lyhyt sijoitusaika ei toimi pääomarahastoissa.

 2. Tuotto tehdään kohteiden ostossa.

  Suurin vaikutus sijoituksen tuottoon on se, mitä pääomarahastoon ostetaan ja millä hinnalla. Laadukkaiden ja hinnaltaan järkevien kohteiden hankinta vaatii oman aikansa.

 3. Sijoitus on epälikvidi.

  Jos pääomasijoituksen haluaa myydä kesken rahaston elinkaaren, voi uuden ostajan löytäminen kestää. Rahasto-osuuden myynti kesken rahaston elinkaarta voi tarkoittaa myös huonompaa hintaa verrattuna rahaston salkun arvoon. Tämä taas laskee rahastosijoituksen tuottoa.

 4. Sijoitus pienentää salkun riskiä.

  Pääomasijoitukset tuovat salkkuun hajautushyötyä ja siten alentavat kokonaisriskiä.

Salkun allokaatiosta osa kannattaa jatkuvasti hajauttaa listaamattomiin pääomarahastoihin. Mitä pienempi tarve sijoittajalla on likviditeetille, sitä suurempi osuus salkusta voidaan allokoida pääomarahastoihin.


Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, ammattisijoittajat
Elite Varainhoito Oyj


Lue myös: Katsaus Eliten kiinteistörahastoihin