Tuottoa ja turvaa hajauttamalla


Elite Optimi Erikoisijoitusrahaston sijoitustoiminnan aloittamisesta tuli 14.4.2017 kuluneeksi tasan vuosi. Nyt on hyvä hetki tarkastella, miten rahaston ensimmäinen vuosi meni ja mitä tulevaisuudelta voi odottaa.

Elite Optimin sijoitusstrategian esikuvana on yhdysvaltalaisen Bridgewater Associatesin alunperin kehittämä All Weather -sijoitusstrategia, jonka tavoitteena on tasainen tuotto kaikissa markkinatilanteissa. Strategian lähtökohtana on hajauttaa sijoitukset niin, että ne tuottavat yllättipä talouskasvu tai inflaatio sijoittajat positiivisesti tai negatiivisesti. Yksinkertaistaen strategia ei edellytä näkemystä markkinoiden kehityksestä.

Ideana on, että salkun sijoitukset (osakkeet, korot, hyödykkeet, kulta jne.) tuottavat hyvin monenlaisissa tilanteissa ja tasoittavat eri syklien aiheuttamia muutoksia sijoitusten arvoissa ja siten koko rahaston tuotossa. Tärkeää on myös niin sanottu riskitasapainotus eli, kun joku sijoitus tuottaa huonosti, siihen siirretään varoja muista sijoituksista riskijakauman tasoittamiseksi yli ajan.

Elite Optimi on saanut hyvän alun ja toiminut odotusten mukaisesti. Sen hallinnoitava varallisuus on kasvanut huomattavasti viimeisen vuoden aikana. Rahasto on tuottanut ensimmäisen vuoden aikana (14.4.2016–14.4.2017) 5,65 % ylittäen 4 %:n vertailutuottonsa. Salkussa viimeisen vuoden aikana suurimmat tuotot ovat tuoneet osakesijoitukset Euroopassa, Yhdysvalloissa ja kehittyvillä markkinoilla. Korkosijoituksista parhaiten ovat tuottaneet High Yield -lainat ja kehittyvien markkinoiden lainat sekä yhdysvaltalaiset inflaatiolinkatut valtionlainat, vaikka muut valtionlainat eivät ole merkittäviä tuottoja tuoneet.

Tällä hetkellä salkun painosta noin 53 % on korkosijoituksissa, 26 % osakesijoituksissa, 13 % hyödykkeissä (puolet tästä on kullassa) ja 8 % käteisenä. Salkun korkosijoituksista noin 38 %-yksikköä on valtionlainasijoituksina ja loput korkeamman tuotto-odotuksen korkosijoituksissa. All Weather -sijoitusstrategian mukaisesti korkosijoitukset toimivat heikon talouskasvun ympäristössä, mutta haasteena on vallitseva valtionlainojen matala tuottotaso. Alkuperäiseen malliin verrattuna Elite Optimissa onkin otettu tämän hetkinen markkinatilanne huomioon painottamalla valtionlainoja vähemmän. Lisäksi olemme korvanneet sekä yhdysvaltalaisia että eurooppalaisia valtionlainasijoituksia muun muassa korkeamman tuotto-odotuksen sijoituksilla, kuten Australian ja Kanadan valtionlainoilla, korkean luottoluokituksen yrityslainoilla ja muilla korkorahastosijoituksilla. Uskomme jatkossa erityisesti osake- ja hyödykesijoitusten, mukaan lukien kullan, tuottavan lähes kaikissa olosuhteissa paremmin kuin salkun korkosijoitusten.


Toni Iivonen

Toni Iivonen
Tuotepäällikkö, kvantitatiiviset tuotteet
Elite Varainhoito OyjLue lisää Elite Optimin sivuilta

Tutustu myös rahaston lakisääteisiin materiaaleihin