Toimintaympäristön muutos luo erinomaisia mahdollisuuksia aktiivisille kiinteistökehittäjille


Koronatilanteen pitkittyminen on mietityttänyt kiinteistösijoittajia viime vuoden keväästä lähtien ja saanut monet pohtimaan, mitkä kiinteistösijoitusluokat tai -tyylit voisivat tarjota jatkossa parhaan tuotto-riskisuhteen. Matala korkotaso suosii edelleen kiinteistöjä omaisuusluokkana kasvavien inflaatio-odotusten ympäristössä. Uusi koronan jälkeinen toimintaympäristö luo myös paljon mahdollisuuksia kiinteistösijoittajalle. Useissa kiinteistöluokissa tilakysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan, ja erityisesti logistiikka- ja pienteollisuuskiinteistöt ovat hyvin kysyttyjä. Uudenlaiset kehityssuunnat luovatkin kiinteistökehittäjille erinomaisia mahdollisuuksia vastata muuttuneeseen tilakysyntään.

Elite Alfred Bergin kokenut yhdeksän hengen kiinteistösijoitustiimi on toteuttanut menestyksekästä kiinteistökehitystoimintaa jo vuodesta 2014. Ensimmäinen kiinteistökehitysrahastomme on tällä hetkellä elinkaarensa loppuvaiheessa, ja rahasto on yksi Suomen parhaiten tuottaneista kiinteistörahastoista. Järjestyksessään toinen kiinteistökehitysrahastomme Elite Finland Value Added Fund II Ky perustettiin vuonna 2018 ja rahasto tulee olemaan näillä näkymin täyteen sijoitettu kesällä 2021.

Suunnitteilla kolmas kiinteistökehitysrahasto

Tuomme kesän kynnyksellä markkinoille uuden, kolmannen kiinteistökehitysrahastomme, EAB Value Added Fund III Ky:n. Rahaston aloitusta suunnitellaan kesäkuulle heti viranomaislupaprosessin valmistuttua. Rahaston arvonluonti perustuu vuokraukseen, käyttötarkoituksen muutoksiin, kohteiden vuokrattavuuden parantamiseen ja laajennuksiin. Uudessa rahastossa olemme päivittäneet sijoitusteemat ja vastuullisuustavoitteet vastaamaan kiinteistösijoittamisen tulevaisuuden trendejä ja vastuullisuuteen liittyvän sääntelyn tarkennuksia.

Suunniteltu uusi rahasto, EAB Value Added Fund III Ky, on määräaikainen AIFM-rahasto (toimikausi 8 vuotta + 2 vuoden jatkoaika erillisellä hallinnointiyhtiön päätöksellä). Rahaston oman pääoman tavoitekoko ja samalla myös maksimikoko on 100 miljoonaa euroa. Rahaston kokonaistuottotavoite kulujen jälkeen (IRR) on 12 % vuodessa, josta tavoitteena on jakaa sijoittajille noin 7 %:n kassavirta vuosittain*. Aiempien rahastojemme tulokset tukevat hyvin 12 %:n kokonaistuottotavoitetta. Rahaston päämääränä on rakentaa tasapainotettu sijoitussalkku, jossa yhdistyvät korkea voitonjako ja arvonluonti omalla aktiivisella kehitystoiminnalla.

Ennätysmatalan korkotason jatkuessa näemme kiinteistösijoitukset edelleen houkuttelevana omaisuusluokkana ja tärkeänä osana hyvin hajautettua instituutiosijoittajan salkkua. Annamme mielellämme lisätietoja kiinteistökehitysrahastoistamme. Ole rohkeasti yhteydessä omaan yhteyshenkilöösi Elite Alfred Bergillä.


Eerik Hartzell

Eerik Hartzell
Asiakasvastaava, Instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg*) Tuottotavoitteiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.