Toimintamuodon muutos vapautui varainsiirtoverosta


Vuoden alusta tuli voimaan varainsiirtoverolain uudistus, joka vapautti toimintamuodon muutoksen varainsiirtoverosta. Tästedes varainsiirtoveroa ei enää suoriteta tuloverolaissa tarkoitetussa toimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa kyseistä toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee. Varainsiirtoverovapaus koskee kaikkea toimintamuodon muutoksen kohteena olevan yrityksen tai maatilan omaisuutta, joka kuuluu varainsiirtoverotuksen piiriin.

Ennen lakimuutosta varainsiirtoveroa tuli suorittaa, kun liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja siirsi toimintamuodon muutoksen yhteydessä kiinteistöjä tai arvopapereita kyseistä toimintaa jatkamaan varten perustamaansa osakeyhtiöön. Sen sijaan henkilöyhtiön, kuten kommandiittiyhtiön, muutos osakeyhtiöksi on ollut vapautettu varainsiirtoverosta, mikäli yhtiömuodon muutos on toteutettu asianomaista yhteisöä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Varainsiirtoverolain uudistuksella toimintamuodon muutos saatettiin varainsiirtoverotuksen osalta samalla viivalle yhtiömuodon muutoksen kanssa.

Varainsiirtoverovapauden vaikutukset

Kertaluonteinen varainsiirtovero on ollut yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet halukkuuteen yhtiöittää etenkin maatalouden harjoittamista. Maatiloilla merkittävä osa yhtiöitettävään toimintaan kuuluvasta omaisuudesta on kiinteää omaisuutta, josta on aiemmin joutunut suorittamaan varainsiirtoveron. Suurista maa-alueista johtuen varainsiirtoverokustannus on ollut merkittävä kertaluontoinen kustannus, ja se on siten vaikuttanut olennaisesti maatalouden yhtiöittämisen kannattavuuteen.

Esimerkiksi maatilan maatalousmaasta, jonka arvo toimintamuodon muutoksen yhteydessä on 850 000 euroa, olisi pitänyt suorittaa varainsiirtoveroa ennen lakimuutosta 4 prosenttia eli 34 000 euroa. Lakimuutoksen ansiosta varainsiirtoverovelvollisuus poistuu kokonaisuudessaan.

Lakimuutoksella helpotetaan maa- tai metsätalouden sekä liikkeen- tai ammatinharjoittajien mahdollisuutta valita tarkoituksenmukainen yritysmuoto ilman, että muutoksesta seuraa varainsiirtoveroseuraamuksia.

Varainsiirtoverovapauden edellytyksiä

Varainsiirtoveroa ei suoriteta sellaisesta omaisuudesta, joka siirtyy perustettavaan osakeyhtiöön tuloverolaissa tarkoitetulla tavalla jatkuvuusperiaatteen mukaisesti. Toiminnan harjoittamiseen liittyvien varojen ja velkojen tulee pääasiallisesti siirtyä uuteen toimintamuotoon, esimerkiksi osakeyhtiöön, eikä siirtyvän yritystoiminnan luonne ja laajuus saa olennaisesti muuttua. Tuloverolain 24 §:n mukaisesti toimintamuodon muutoksessa toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista toimintaa jatkavaan toimintamuotoon.

Kysy lisää varainsiirtoverovapaudesta ja toiminnan yhtiöittämisen tarjoamista eduista Elite Alfred Bergin asiantuntijoilta.Teemu Pieviläinen
Johtava lakimies
Elite Laki Oy