2020-05-26 - Asiakastiedote

Toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet on päivitetty


Elite Alfred Bergin toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet on päivitetty. Periaatteissa kuvataan ne toimintatavat, joita EAB varainhoito Oy ja EAB Rahastoyhtiö Oy noudattavat vastaanottaessaan ei-ammattimaisten ja ammattimaisten asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja ja välittäessään niitä toimeksiannon toteuttajalle. Periaatteisiin on lisätty toimeksiantojen toteuttamisen laadun arviointia koskeva osio. Muut päivitykset ovat lähinnä teknisluontoisia, eivätkä ne huononna asiakkaan asemaa suhteessa aikaisempiin periaatteisiin.

Päivitetyt ohjeet tulevat voimaan 26.5.2020 ja ovat luettavissa kokonaisuudessaan sivulta Sopimusehdot ja tärkeää tietoa.