2021-11-30 - Asiakastiedote

Tiedote sääntömuutoksista – Elite Alfred Berg VuokratuottoEAB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 2.9.2021 hyväksynyt sen hallinnoiman Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahaston (”Rahasto”) sääntöjä koskevat muutokset, jotka koskevat kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2019/2088 (”SFDR-asetus”) mukaisesti. Sääntömuutosten myötä Rahasto luokitellaan SFDR-asetuksen artikla 8 mukaiseksi rahastoksi.

EAB Rahastoyhtiön hallituksen päätös on edellyttänyt muutoksia Rahaston sääntöihin. Finanssivalvonta on vahvistanut rahastojen muutetut säännöt 30.11.2021, ja ne tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

Muutetut säännöt ovat tämän ilmoituksen liitteenä. Muutoksella ei ole vaikutusta Rahaston sijoitustoimintaan. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä toimenpiteitä Rahaston osuudenomistajilta.


EAB Rahastoyhtiö Oy
Hallitus

Asiakastiedote liitteineen