2014-04-01 - Asiakastiedote

Tiedote Eufex Pankki Oyj:n sulautumisesta


Eufex Pankki Oyj (y-tunnus 1592719-1)  sulautuu 1.4.2014 Elite Pankkiiriliike Oy:öön (y-tunnus 1918955-2). Tästä päivämäärästä lähtien Eufex Pankki Oyj lakkaa olemasta ja edellä mainittu y-tunnus ei ole enää voimassa.  Sulautumisen yhteydessä Elite Pankkiiriliike Oy ottaa käyttöön uuden nimen, Elite Varainhoito Oy. Sulautumisella pyritään parantamaan kilpailukykyisten palveluiden ja tuotteiden tarjontaa.

1.4.2014 lukien kaikissa sopimuksissa ja asiakirjoissa Eufex Pankki Oyj:llä tarkoitetaan Elite Varainhoito Oy:tä.

Eufex Pankki on vuoden 2013 aikana irtisanonut asiakkaidensa maksutilisopimukset, määräaikaistalletukset ja luottosopimukset, sekä palauttanut kaikille asiakkaille heidän rahavaransa. Sulautuminen ei tässä kohtaa edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä ja asiakkuutenne jatkuu automaattisesti Elite Varainhoito Oy:ssä. Nykyiset palvelunne – kuten rahastotilisopimus tai varainhoitosopimus – säilyvät toistaiseksi ehdoiltaan ennallaan.

Sulautumisen jälkeen teitä palvelee Elite- ryhmän asiakaspalveluhenkilöstö kaikissa palveluja ja sopimuksia koskevissa kysymyksissä, puhelin 0201 558 610 tai asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi.