2015-04-13 - Asiakastiedote

Tiedote: Elite panostaa yksilölliseen varainhoitoon


Eliten uuden liiketoimintayksikön vetäjiksi Jukka Näätsaari ja Pekka Mölsä
 
Elite Varainhoito perustaa uuden yksilölliseen varainhoitoon keskittyvän yksikön. Yksikön johtajana aloittaa KTM, CEFA Jukka Näätsaari. Näätsaari vastaa yksilöllisen varainhoidon liiketoiminnasta ja yksilöllisten asiakassalkkujen varainhoidosta. Samaan aikaan Eliten palveluksessa aloittaa senior advisor Pekka Mölsä. Mölsä vastaa uuden yksikön asiakassuhteista. Yksilöllisen varainhoidon yksikkö keskittyy varakkaiden perheiden ja ammattisijoittajien varallisuuden hoitoon.

Sijoituspalveluyritys Elite Varainhoito perustaa uuden yksilölliseen varainhoitoon keskittyvän liiketoimintayksikön. Yksikön tehtävänä on tarjota yksilöllistä varainhoitopalvelua varakkaille perheille ja ammattisijoittajille. Yksilöllinen varainhoito mahdollistaa asiakkaan yksilöllisten sijoitustarpeiden huomioimisen, verotukseen liittyvät kysymykset ja raportoinnin erityistarpeet.

Uuden yksikön myötä Elite tarjoaa asiakkailleen poikkeuksellisen kokeneen tiimin. Pekka Mölsällä ja Jukka Näätsaarella on vuosikymmenien kokemus pääomamarkkinoilta. Näätsaari on ennen Eliteä toiminut yli 15 vuotta senior salkunhoitajana FIM Pankin yksilöllisessä varainhoidossa. Mölsä on työskennellyt yli 25 vuotta varainhoidon johtotehtävissä ja yksityispankkiirina muun muassa FIM varainhoidossa ja Mandatum Life:ssä.

Mölsä ja Näätsaari pitävät yksilöllisyyteen panostavan varainhoidon tulevaisuudennäkymiä valoisina. ”Palvelujen digitalisoituessa uskon, että henkilökohtaista ja yksilöllistä palvelua tarjoavien varainhoitajien osaaminen korostuu”, sanoo Pekka Mölsä.

”Kokemus ei ole yksilöllisessä varainhoidossa asiakkaan toive vaan vaatimus”, Jukka Näätsaari kommentoi.

Yksilöllisen varainhoidon yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä sijoitusjohtaja Atro Aakalan ja päästrategi Jussi Hyödyn johtamien varainhoito- ja tutkimusyksikköjen kanssa.  Kokonaisuutena Eliten tutkimuksessa ja varainhoidossa työskentelee 8 sijoitusalan ammattilaista.

Eliten omistavat sen toimiva johto ja henkilöstö.
 
Lisätietoja:

Jukka Näätsaari, johtaja, yksilöllinen varainhoito, puh. 0500 667 355
Pekka Mölsä, senior advisor, yksilöllinen varainhoito, puh. 050 338 9739
Daniel Pasternack, toimitusjohtaja, Elite Varainhoito Oy, puh. 050 569 3416
 
 
Elite on kasvava suomalainen sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä ja monipuolisia säästämis-, sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Elite-ryhmän muodostavat Elite Varainhoito Oy, rahastoyhtiö Elite Rahastohallinto Oy sekä vakuutusasiamiesyhtiöt Elite Vakuutuspalvelu Oy ja Elite Life Oy. Lisäksi konserniin kuuluu pääomarahastotoimintaa harjoittava EPL Rahastot Oy, neuvontapalveluja tarjoava Elite Laki Oy ja instituutiomyyntiä harjoittava Elite Yhteisöpalvelut Oy. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 12 eri paikkakunnalla. Elite on perustettu vuonna 2001 ja se työllistää lähes 100 henkilöä. Yrityksen hallinnoimat asiakasvarat ovat noin 1320 miljoonaa euroa.