Testamenttiin sisällytettävä luopumismahdollisuus perintösuunnittelun välineenä


Testamentti on yksi tärkeimmistä asioista perintösuunnittelun näkökulmasta. Sillä voidaan määrätä yksityiskohtaisesti siitä, mitä henkilön omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen ja antaa erityisiä työkaluja perillisten perintösuunnittelua ja perintöverotuksen minimointia varten.

Testamenttiin kirjattavilla luopumismahdollisuuksilla perillisille voidaan antaa mahdollisuus päättää siitä, miltä osin kukin perillinen haluaa vedota testamenttiin. Testamenttiin otettavilla kirjauksilla testamentinsaaja voi esimerkiksi päättää, ottaako hän tulevan perinnön vastaan kokonaan vai ainoastaan osittain.

Oikein laaditun testamentin avulla testamentinsaaja voi esimerkiksi päättää luopuvansa testamentin perusteella tulevasta omaisuudesta omien perillistensä hyväksi pidättäen kuitenkin hallintaoikeuden omaisuuteen. Näin luopuja saa hallintaoikeutensa perusteella käyttää testamentin hänelle osoittamaa omaisuutta tai nauttia omaisuuden tuotosta. Omistusoikeus omaisuuteen siirtyy kuitenkin luopujan perillisille eli yhden sukupolven yli. Näin säästetään perintöverot yhden sukupolven osalta. Luopujan ei itse tarvitse maksaa perintöveroa pidättämästään hallintaoikeudesta, vaan perintöverovelvollisuus siirtyy luopujan perillisille. Luopujan hallintaoikeus omaisuuteen myös alentaa luopujan perillisten perintöverojen määrää.

Testamentinsaajat voivat päättää testamentin perusteella tulevan omaisuuden vastaanottamisesta kuolinhetken jälkeen, lähtökohtaisesti viimeistään perunkirjoitukseen mennessä. Jos perilliselle on vainajan kuolinhetkeen mennessä kertynyt jo omaa varallisuutta ja hän katsoo parhaaksi siirtää tulevaa omaisuutta omille lapsilleen, on luopuminen testamentin nojalla tulevasta omaisuudesta omien rintaperillisten hyväksi hallintaoikeus pidättäen hyvä vaihtoehto.

Tee testamentti asiantuntijoiden avulla

Kun testamenttiin sisällytetään osittainen luopumismahdollisuus, annetaan perillisille mahdollisuus perintösuunnitteluun vielä testamentintekijän kuoleman jälkeen, kunnioittaen kuitenkin testamentintekijän ilmaisemaa tahtoa. Tämä edellyttää kuitenkin oikein laadittua testamenttia.

Testamentti tulee aina laatia yksilöllisesti, testamentin tekijän tahtoa kunnioittaen sekä testamentin tekijän perhesuhteet ja omaisuus huomioiden. Asiantuntijoidemme avulla laadit juuri tahtosi ja toiveidesi mukaisen testamentin, jossa perintösuunnittelun mahdollisuudet ja testamenttimääräysten vaikutukset huomioidaan kokonaisuutena.

Kysy lisää testamentista ja muista perintösuunnittelun apuvälineistä asiantuntijoiltamme.

Teemu Pievilainen

Teemu Pieviläinen
Lakimies, veroasiantuntija
PreLex Oy