Testamentti säästää perillistesi perintöveroissa


On yleisesti tunnettua, että testamentilla voi määrätä, mitä omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Sen sijaan testamentin keinot verosuunnitteluun ovat ihmisille vähemmän tuttuja. Tämän kuukauden verovinkissä kerrotaan, miksi jokaisen on syytä laatia testamentti jo pelkästään perintösuunnittelun apuvälineeksi.

Testamenttiin perustuvasta perinnöstä luopuminen

Testamentti on yksi tärkeimmistä välineistä perintösuunnittelun näkökulmasta. Testamenttiin kirjattavien luopumismahdollisuuksien avulla voidaan perillisten antaa päättää, miltä osin he haluavat vedota testamenttiin. Testamentinsaaja voi esimerkiksi päättää, ottaako hän testamentin perusteella tulevan perinnön vastaan kokonaan vai osittain välttäen siten ylimääräiset veroseuraamukset.

Jos testamentti sisältää useampia vaihtoehtoja perinnön vastaanottamiseen, on perintösuunnittelu mahdollista vielä henkilön kuoleman jälkeenkin. Kuolinhetken jälkeen perillisillä on aikaa perunkirjoitukseen saakka päättää siitä, miltä osin he haluavat ottaa vastaan testamentin perusteella tulevan omaisuuden

Oikein laaditun testamentin avulla testamentinsaaja voi esimerkiksi päättää luopuvansa testamentin perusteella tulevasta omaisuudesta omien perillistensä hyväksi pidättäen kuitenkin hallintaoikeuden omaisuuteen. Näin luopuja saa hallintaoikeutensa perusteella käyttää testamentin hänelle osoittamaa omaisuutta tai nauttia omaisuuden tuotosta. Omistusoikeus omaisuuteen kuitenkin siirtyy luopujan perillisille, eli yhden sukupolven yli. Näin säästetään perintöverot yhden sukupolven osalta. Luopujan ei itse tarvitse maksaa perintöveroa pidättämästään hallintaoikeudesta, vaan perintöverovelvollisuus siirtyy luopujan perillisille. Luopujan hallintaoikeus omaisuuteen myös alentaa luopujan perillisten perintöverojen määrää.

Näin säästetään perintöverot yhden sukupolven osalta

Perinnöstä luopuminen ilman testamenttia

Ilman testamenttia ja testamenttiin sisällytettäviä juridisesti päteviä kirjauksia, perinnönsaajan luopua tulee perinnöstään kokonaan, jotta luopujalle ei synny perintöverovelvollisuutta. Jos perinnöstä luopuja pidättää hallintaoikeuden perintönä saatuun omaisuuteen, katsotaan perinnöstä luopuneen henkilön ottaneen perinnön vastaan. Tällöin perinnöstä luopuja maksaa perintöverot vainajalta peritystä omaisuudesta ja luopujan sijaan perinnön saavat henkilöt vielä lahjaveron luopujalta saamasta omaisuudesta. Näin syntyy kaksinkertainen veroseuraamus.

Testamentti tulee aina laatia yksilöllisesti testamentin tekijän tahtoa kunnioittaen sekä testamentin tekijän perhesuhteet ja omaisuus huomioiden. Eliten asiantuntijat laativat yhdessä toivomasi mukaisen testamentin, jossa perintösuunnittelun mahdollisuudet ja testamenttimääräysten vaikutukset huomioidaan laajasti ja kokonaisuutena. Kysy lisää testamentista ja muista perintösuunnittelun apuvälineistä asiantuntijoiltamme.


Teemu Pievilainen

Teemu Pieviläinen
Johtava lakimies
Elite Laki Oy