Teitkö keväällä veroilmoitukseesi muutoksia?


Keväällä lähetetty esitäytetty veroilmoitus sisälsi myös verotuspäätöksen. Mikäli korjasit tai muutit veroilmoitustasi keväällä, olet saanut syksyn aikana tai tulet lähiaikoina saamaan uuden täydennetyn verotuspäätöksen verovuodelta 2016.

Verohallinto saa merkittävän osan veroilmoituksella ilmoitettavista tiedoista muualta kuin verovelvolliselta itseltään. Suurin osa kerätyistä tiedoista näkyy jo kevään veroilmoituksessa, mutta Verohallinto voi saada verotukseesi vaikuttavia myöhästyneitä tai korjattuja tietoja vielä tämänkin jälkeen. Myös tästä syystä voit saada syksyllä uuden verotuspäätöksen. Uusi veropäätös lähetetään myös, mikäli Verohallinto on saanut muualta, esimerkiksi muiden maiden veroviranomaisilta, lisätietoja verotuksestasi tai olet maksanut ennakontäydennystä tai jäännösveroa huhti-syyskuun välisenä aikana.

Jos täydensit veroilmoitustasi keväällä, mutta Verohallinto hylkäsi kaikki esittämäsi vähennysvaatimuksesi, ei uutta verotuspäätöstä lähetetä. Tällöin verotuksessasi ei Verohallinnon näkemyksen mukaan ole tapahtunut mitään muutosta.

Vertaa tietoja kevään verotuspäätökseen ja tekemiisi muutoksiin

Tarkista uudesta verotuspäätöksestä, onko keväällä tekemäsi muutokset hyväksytty. Tarkista myös mahdolliset uudet tiedot. Lisäksi on syytä tarkistaa, että tilinumero mahdollista veronpalautusta varten on oikein.

Verotuspäätöksessä ei lue suoraan, onko ilmoittamasi vähennys tai muutos hyväksytty vai ei. Löydät vastauksen tutkimalla verotuspäätöksen lukuja. Jos esimerkiksi täydensit esitäytettyä veroilmoitusta korjaamalla luovutusvoiton määrää pienemmäksi, mutta uudessa verotuspäätöksessä luovutusvoiton määrä ei ole muuttunut, ilmoittamaasi vähennystä ei hyväksytty.

Helpoin tapa tarkistaa uusi verotuspäätös, on ottaa esiin keväällä saapunut esitäytetty veroilmoitus sekä siihen tekemäsi mahdolliset täydennykset. Tietoja vertaamalla verotuspäätöksen tarkistus käy kätevästi.

Viimeisimmäksi saapuneen verotuspäätöksen perusteella sinulle maksetaan veronpalautusta tai sinut velvoitetaan maksamaan jäännösveroa. Mikäli verotuspäätös ei ole muuttunut, jäävät keväällä tullut verotuspäätös ja sen perusteella määrätyt veronpalautukset tai jäännösverojen maksut voimaan.

Virhe verotuspäätöksessä

Mikäli uudesta verotuspäätöksestä löytyy virhe, joka on mielestäsi täysin ilmeinen, ole tarvittaessa yhteydessä Verohallintoon. Virheelliseen verotuspäätökseen voi hakea muutosta laatimalla kirjallisen oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Oikaisuvaatimus on tehtävä myös, mikäli et muistanut vaatia jotain vähennystä ennen verotuksen valmistumista. Vuoden 2016 verotuksen osalta oikaisuvaatimus tulee tehdä viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.


Oikaisuvaatimuksen tekemiseen voi käyttää Verohallinnon lomaketta Tuloveron oikaisuvaatimus.

Ohjeet lomakkeen täyttämiseen löytyvät Verohallinnon sivulta Muutoksenhaku tuloverotuksessa.

Eliten asiantuntijat auttavat sinua kaikissa henkilökohtaiseen verotukseesi liittyvissä kysymyksissä.

Teemu Pieviläinen
Johtava lakimies
Elite Laki Oy