Tarjoamme nyt merkittäväksi raaka-aineyhtiöiden osakkeiden kehitykseen sidottua joukkovelkakirjalainaa


Tarjoamme nyt merkittäväksi raaka-aineyhtiöiden osakkeiden kehitykseen sidottua Elite Alfred Berg Raaka-aineyhtiöt Kuponki -joukkovelkakirjalainaa. Lainassa sijoittajalla on mahdollisuus tuottoon sekä nousevassa että paikallaan pysyvässä markkinassa. Merkintäaika päättyy 11.2.2022.

Raaka-aineyhtiot some 1200x628


Useat positiiviset tapahtumat tekevät raaka-aineyhtiösektorista mielestämme mielenkiintoisen sijoituskohteen. Kaivannaistoimintaan ja jalostukseen liittyvät yhtiöt hyötyvät investoinneista vähähiiliseen tulevaisuuteen, sillä vihreä siirtymä vaatii yhä enemmän metalleja. Esimerkiksi kuparia tarvitaan sähköistämiseen, litiumia akkuihin ja terästä tuulivoimaloihin. Perinteiset metsäyhtiöt lanseeraavat jatkuvasti uusia kestäviä ratkaisuja, kuten uusiutuvaa energiaa ja rakennusmateriaaleja. Ylikapasiteettia on karsittu esimerkiksi teräksentuotannossa, mikä yhdessä vahvan kysynnän seurauksena on parantanut valmistajien tuloksia.

Elite Alfred Berg Raaka-aineyhtiöt Kuponki

Elite Alfred Berg Raaka-aineyhtiöt Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Euroopassa listattujen raaka-ainetoimialan yhtiöiden muodostaman osakeindeksin (STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR) pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos osakeindeksi on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Puolivuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotisjaksoa kohden vähintään 5,5 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa osakeindeksin 30 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin enintään -30 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 10).

 • Sijoitusaika on noin 5 vuotta, mutta sijoituksen on mahdollista erääntyä ennenaikaisesti yllä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Lue lisää sivultamme Elite Alfred Berg Raaka-aineyhtiöt Kuponki.

Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg