Tarjoamme merkittäväksi uuden matkailualan elpymistä hyödyntävän joukkovelkakirjalainan


Tarjoamme merkittäväksi uuden joukkovelkakirjalainan Elite Alfred Berg Elpyvä Matkailu. Lainan kohde-etuutena on osakeindeksi, joka koostuu matkailualan yhtiöistä.

Odotamme viime vuonna alkaneesta koronakriisistä kärsineen matkailualan (lentoyhtiöt, risteilyvarustamot, hotelliyhtiöt ja muut palveluntarjoajat) olevan nyt toipumassa. Elpymisen taustalla ovat muun muassa seuraavat positiiviset tapahtumat:

 • Koronavirusrokotteiden tehosta on saatu hyviä uutisia korkean rokotekattavuuden maista.

 • Vapaa-ajan hotellivarausten ja lentovarausten määrässä on näkynyt vuoden 2021 alusta lähtien merkittävää kasvua. (Lähde: matkailualan tietopalveluyhtiö Adara)

 • Kansainvälinen ilmailujärjestö (IATA) on yhteistyössä eri valtioiden hallitusten kanssa lanseeraamassa digitaalista terveyspassia, joka helpottaisi matkailun lisäämistä turvallisesti.

Uusi joukkovelkakirjalaina tarjoaa sijoittajalleen vuosittain kasvavan tuoton ja suojaa kohde-etuuden laskua vastaan. Merkintäaika päättyy perjantaina 11.6.2021.

Elpyva matkailu

Elite Alfred Berg Elpyvä Matkailu

Elite Alfred Berg Elpyvä Matkailu -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo 18 matkailualan parissa toimivan yhtiön muodostaman osakeindeksin pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:

  Jos osakeindeksi on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin vuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Vuosittain kasvava tuotto:

  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta vuoden mittaista jaksoa kohden vähintään 10 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa osakeindeksin 20 %:n kurssilaskua vastaan:

  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -20 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:

  Laina ei ole pääomasuojattu. Sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman ja tuotto voi jäädä saamatta. Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -20 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

 • Sijoitusaika noin 6 vuotta, mutta sijoituksen on mahdollista erääntyä ennenaikaisesti yllä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Lue lisää sivulta Elite Alfred Berg Elpyvä Matkailu 


Rami Niemi

Rami Niemi
Liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat
Elite Alfred Berg